Mērķtiecība

Pirms svētkiem apmeklēju latviešu pirts rituālu. “Kādu mērķi Jūs šodien vēlaties sasniegt pirtī?”- man pajautāja pirtniece, acīmredzami dzīves un cilvēku pieredzējusi dāma. Es apjuku ne pa jokam – jo uz kādu laiku visus mērķus biju nolikusi maliņā, testējot – vai tikai cilvēku motivācijas un labsajūtas formula neslēpjas dzīves baudīšanā, kas ietver sevī vairāk fokusēties uz procesu nevis mērķi. Un te pēkšņi – vajag mērķi! Un kur? Pirtī!!!

 

Pirts mērķi es, protams, ātri vien izdomāju, tomēr kopš tās dienas domas par MANU MĒRÍI man neliek miera. Es analizēju katru savu soli, katru savu vārdu – kas ir tas mērķis, kāpēc es to daru? Un vai tiešām mērķis ir tik svarīgs?

 

Svinot Jāņus, pat nezinu kurā cēlienā, bet man atnāca, ka jā –TAVS MĒRÍIS  iespējams ir pats svarīgākais, kas Tev vispār pieder. Sena gudrība paredz, ka viss, ko cilvēks dara- ar zemi, kur uguni, vāra alu, cep maizi – viņš to visu dara ar mērķi. Viņš dara labāko, ko var izdarīt, bet viņš nezin – vai maizei šoreiz garoza neatlēks, vai alus labi sarūgs, vai tīrumi neaizlīs. Un pat ja tā notiek, viņš tik un tā iet un dara vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz. Jo viņam ir mērķis.

 

Mērķis ir pirmā lieta, kas nepieciešama labai labsajūtai un motivācijai darīt darbu. Jo mērķis iedod cilvēkiem vērtības sajūtu. Viņi var pateikt vai šogad raža laba izdevās, vai nākošgad ko darīs citādi. Un tā ir vērtība. Raža. Mērķis piešķir jēgu darbam, ko Tu dari, un cilvēkam, kas Tu esi.

 

 

 

Goal orientation

 

Before midsummer holiday I’ve got wonderful opportunity to take a Latvian bath ritual. “What is the goal for you today in the bath? –bath attendant, lady who obviously has seen a lot of life and people, asked myself. I’ve got confused – as for a while I had put all my goals on the shelf, testing – whether the feeling of motivation and wellbeing doesn’t lie with enjoying the life, meaning more focus on the process rather than the result. And here all of a sudden I need a goal! And where? In the bath!!!

 

The goal for the bath, I named really quickly. But also f that day I’m thinking only about MY GOAL.  I do analyse each my step, each my word – what is the goal in name of which I do what i do? Andi s the goal really so important?

 

While celebrating solstice – at one moment it was clear for myself, that yes – YOUR GOAL is maybe the most valuable gem you have. The ancient wisdom predicts, that human does everything with a goal in his mind – ploughs the field, makes fire, brews bear and bakes the bread. He does the best he can, but he don’t know if this time the bread will not turn out to be wet,  if the beer will be tasty, if the fields will flourish. And even if it doesn’t turn out to be as good as it was expected. He does it again, and again, and again. Because he has a goal.

 

The goal is the first thing you need for your wellbeing and motivation to do the job. Because the goal gives the feeling of the value. People can tell of this year the harvest was good, and what they will do different next year. And it is value. The harvest. The goal gives meaning to the job you do, and to the human you are.