02.-03.jūnija Amsterdamā (Nīderlande) norisinājās starptautiskā konference “HR Vision 2015”.

LPVA piedāvāto unikālo iespēju apmeklēt šo konferenci bez maksas izmantoja 4 (četru) biedru pārstāvji - Dace Mačuļska (Lattelecom SIA), Ināra Mukāne (ELGO Group AS), Baiba Stakinova (Latvijas valsts meži), Helma Purvinska (Latvijas Pasts VAS). Saskaņā ar konferences mērķa auditoriju, bezmaksas dalība HR Vision 2015 konferencē tika piedāvāta biedriem, kuru uzņēmumi ir lieli (vismaz 1000 darbinieku) un HR pilda arī stratēģisko funkciju. Kā atdzīst konferences dalībnieces, galvenās tēmas, kas ir aktuālas pasaules lielo uzņēmumu personāla vadītājiem, ir aktuālas arī mūsu uzņēmumos, un virkne piedāvāto risinājumu ir pazīstami un izmēģināti arī pie mums, piemēram, arvien vairāk tiek runāts par emocijām un to ietekmi uz darbinieku sniegumu, par darbinieku labsajūtu uzņēmumā. Piemēram, kā viena no līderu kompetencēm, kas ietekmē darbinieku iesaisti, tika minēta emocionālā inteliģence.
 
Plašāk par iegūtajām atziņām no HR Vision 2015 konferences varēsiet uzzināt augustā plānotājā seminārā!
 
Šeit saite uz Helmas Purvinskas rakstu: https://www.linkedin.com/pulse/hr-vision-2015-amsterdam-helma-purvinska