Aicinām pieteikt projektus LPVA gada projektu balvai! Šogad pasniegsim 3 balvas!
 1. LPVA Gada projekta balvai var iesniegt pieteikumus par dažādām tēmām, kas saistītas ar personāla vadību, procesu uzlabošanu uzņēmumā, darbinieku un vadītāju attīstību, digitalizāciju. Gada balva ir 1500 EUR kādas konferences vai semināra apmeklējumam.

 LPVA Gada projekta balvas tiks pasniegtas 2024. gada 10. oktobrī HR nedēļas konferences laikā.

Šogad pirmo reizi pasniegsim atsevišķu Gada projekta balvu dažādības jomā, kuras ietvaros vērtēsim dažādības vadības prakses attīstīšanu uzņēmumā. Balva izveidota sadarbībā ar profesionālu pakalpojumu uzņēmumu PricewaterhouseCoopers (PwC), piešķirot labākā projekta iesniedzējam 1000 EUR PwC’s Academy Latvija organizēto kursu un semināru apmeklējumam.

  Mūsdienu korporatīvajā vidē dažādība ir būtisks resurss, taču tās potenciāla atraisīšanai un izmantošanai ir nepieciešamas atbilstošas vadības stratēģijas, sistēmas un kompetences. Katrai organizācijai ir sava specifika un tās vadībai ir jānosaka savi dažādības, taisnīguma un iekļaušanas mērķi un vispiemērotākā pieeja to integrēšanai savos biznesa procesos, pamatojoties uz organizācijas kontekstu.

 Pieteikumus PwC atbalstītajai Gada projekta balvai kategorijā “Dažādība” var iesniegt par projektiem, kas veicinājuši dažādības potenciāla attīstību uzņēmumā, iekļaujošu darba vidi un dažādības potenciāla izmantošanu organizācijas izaugsmē, piemēram:

 Dažādības kompetences nostiprināšana organizācijā, tajā skaitā, mērķtiecīgas apmācības, darba grupas, iekšējo “vēstnešu programmas”;

 • Dažādības potenciāla apzināšana un atraisīšana organizācijā, tajā skaitā, dažādības un iekļaušanas aptauju izveide un rezultātu izmantošana pārmaiņu vadībā vai stratēģijas pielāgošanā;
 • Subjektīvās diskriminācijas rādītāju mazināšana organizācijā
 • Iekļautības, piederības un lojalitātes sajūtas celšana organizācijā
 • Dažādības potenciālā balstītu jaunu pakalpojumu/ tirgus segmentu attīstīšana
 • Dažādības vadības stratēģijas izveides un ieviešanas process
 • Dažādības un iekļaušanas principu pārskatīšana un ieviešana darbinieku dzīves ciklā (atlase, pieņemšana, darbā ievadīšanu, novērtēšanu utt.) organizācijā u.c.

 PwC divus gadus ir Latvijas dažādības hartas biedrs. Hartas mērķis ir veicināt cieņpilnu attieksmi un dažādu sabiedrības grupu iekļaušanu. Savas darbības ietvaros, PwC atbalsta organizācijas, sniedzot konsultācijas un vadot apmācības, lai veicinātu dažādības potenciāla attīstību, iekļaujošu darba vidi un šī potenciāla izmantošanu organizācijas izaugsmē.   

  

 

 

 Arī šogad apbalvosim veiksmīgākos projektus papildus kategorijā - “Labbūtība”, kurā galveno balvu EUR 1000 vērtībā piedāvā advokātu birojs COBALT.

 

Lai sekmētu labbūtības ideju ieviešanu Latvijas uzņēmumos un apbalvotu tos, kas jau aktīvi realizē projektus šajā jomā, 2023. gadā izveidojām jaunu papildus balvu sadarbībā ar COBALT. 

 

Aicinām pieteikt savus labos darbus “Labbūtības” kategorijā arī šogad!

 Projektu tematikai jāaptver darba un uzvedības principu ieviešana un/vai nostiprināšana, kas novērš un mazina pārmērīgu spriedzi darbavietā, un ir saistīti ar dažādām labbūtības jomām, tai skaitā:

 • ●       Atklātība un cieņa. Veidot un veicināt atvērtu un drošu organizācijas kultūru. 
 • ●       Viedas sapulces un e-pasti. Komunicēt pārdomāti, ņemot vērā sarunas saturu, norises vietu un dalībniekus.  
 • ●       Atpūtas laika cienīšana. Ievērot nepieciešamību atpūsties un atslēgties no darba. 
 • ●       Saprātīga darbu uzdošana. Sadarboties, apmācīt un deleģēt pārdomāti un rūpīgi.

 Advokātu birojs COBALT ir aktīvs “Mindful Business Charter” (MBC) biedrs, kas parakstīja šo hartu pirms 3 gadiem, pievienojoties plašam uzņēmumu un profesionālo pakalpojumu sniedzēju lokam visā pasaulē, kas ir kopīgi apņēmušies veicināt emocionāli veselīgāku vidi un efektīvākus darba principus.

 Lai piedalītos LPVA gada balvā, aicinām līdz 31. augustam pieteikt projektus, 

sūtot pieteikumus uz lpva@lpva.lv.