Kurš zīmē komiksus darba vietās?

Pieļauju, ka liela daļa no mums labprāt sestdienu pēcpusdienās noskatās kārtējo seriāla „Ofiss” („The Office”) sēriju. Pasmaidām par galveno tēlu - bosu, kas sevi redz pietiekami labu esam visās jomās. Pasmaidām par darbiniekiem, kam savi personīgie notikumi svarīgāki un boss jāmīl tikai tādēļ, ka boss. Pasmaidām par trāpīgajiem izteicieniem un zemtekstiem, un dažkārt saredzam kādas līdzības ar savu darba vietu. Vai – gluži otrādi – „ar mums nu gan tā nenotiek”!

Savukārt es periodiski ieskatos komiksu mājas lapā www.dilbert.com, kur ik dienas tiek ievietots trāpīgs atspoguļojums notikumiem birojā. Es par šo „Dilberta stāstu” uzzināju CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development - Eiropas lielākā HR attīstības profesionāļu organizācija) ikgadējā konferencē, kādā svarīgā prezentācijā par personāla vadības jautājumiem. Tas pārliecina, vai ne?

Liela daļa „Dilberta” dialogu ir tik raksturīgi, nu tik raksturīgi... Te tikai viens īss piemērs:

„Boss: - Mēs šodien vienojāmies par vismaz 15 lietām, bet tu neko nepierakstīji... Tāpēc norunāsim vēl vienu tikšanos, lai atcerētos visu, ko tu no šodienas būsi aizmirsis. Vai tev ir līdzi tavs kalendārs?

Darbinieks: - Nē, kāpēc jautā?”...

Ikdienā es bieži sastopos ar visdažādāko nozaru uzņēmumu visu līmeņu vadītājiem, arī pati esmu atbildīga par darbinieku sasniegtajiem rezultātiem, un tas man ir devis iespēju sastapties ar raibu raibiem situāciju stāstiem, darbinieku atbildēm uz maniem jautājumiem vai reakcijām uz manu rīcību. Tāpēc ilgi jau nav jādomā, kur rodas sižets šādiem – darba vietu notikumu - komiksiem, no kurienes mākslinieki gūst iedvesmu? Mēs, vadītāji, paši vien tos veidojam. Bieži pat neapzinoties, ka ar savu rīcību atkal esam devuši vielu jaunam komiksam. Protams, var arī izdomāt notikumus, bet viskrāšņākie ir stāsti no dzīves. Ikdienā uzņēmumos tiek sazīmēts tik daudz komiksu virknīšu, ka, sarindojot tās vienu aiz otras, varētu padarīt krāšņāku ekvatora līniju.

Par ko ir šī māksla (un komikss ir mākslas veids)? Te tikai dažas domas:

 • vadītāju „niķi” darbiniekiem jau sen nav sveši, galvenā māksla ir atrast veidu, kā ar tiem sadzīvot;
 • vārdi un darbi nav bijuši saskaņā;
 • izteikumi bijuši nevietā un jau sākuši kalpot kā „vietējā folklora”;
 • vieni un tie paši noteikumi dažādi attiecas uz dažādiem cilvēkiem;
 • mūsu (vadītāja) replika bijusi tik spilgta, ka tuvākajā laikā to saņemsim atpakaļ, bet nu jau kā darbinieka atbildi mums;
 • darbinieki iemācījušies paredzēt vadītāju rīcību un atbilstoši „piemeklēt” savu uzvedību;
 • ikvienu vada dabīgais slinkums, un imitēta rosīšanās plus pareizas atbildes „labi strādā”;
 • darbinieki veiksmīgi rada atbildes, kuras mēs vēlamies dzirdēt;
 • ikviens jebko var traktēt kā ērtāk (ja vien prot);
 • pārlieka centība vai bezdarbība ir radošs sevis pasargāšanas instruments;
 • darbinieki diezgan nadzīgi spēj „izfiltrēt”, kurš steidzamais uzdevums mierīgi var pagaidīt aizmiršanu;
 • uzņēmumā valda pāris spēcīgas dogmas vai stereotipi;
 • entuziasms nav līdz galam patiess;
 • .... (un tā mēs varam turpināt).

Te vēl viens dialogs smaidam un atziņām:

„Darbinieks: - Šķiet, ka mans vienīgais kontakta cilvēks ir miris. Neesmu par viņu neko dzirdējis jau 3 mēnešus. Neko nezinu ne par šī projekta nosaukumu, ne arī cilvēkiem projektā.

Boss: - Ko tad tu darīji visus šos 3 mēnešus?

Darbinieks: - Vai tu man devi kaut mājienu, ka šī pacietība nav vēlama?”...

Vai arī:

„Boss: - Es vēlētos, lai tu strādātu ātrāk, ar lielāku degsmi.

Darbinieks: - Bībele saka: „Labas lietas atnāk pie tiem, kas gaida.”, bet tu liec man strādāt ātrāk, tātad tu principā esi pret Dievu. Dari man zināmu, kad abi (ar Dievu) būsiet tikuši skaidrībā, kā strādāt ir pareizi.”...

Komikss ir māksla - māksla apvienot ļoti vienkāršotu zīmējumu ar lielisku un pamācošu stāstu. Bet vēl lielāka māksla ir prast tos lasīt, saprast, par ko īsti ir runa. Neviens nav teicis, ka tā ir viegla literatūra.

Ja runājam par komiksiem uzņēmumos, pirmkārt, jābūt drosmei tos ieraudzīt un „izlasīt”, veselīgi pasmaidīt un galvenais – analizēt. Ikviena vadītāja spēkos ir virzīties no šiem spontāni izveidotiem komiksiem uz mērķtiecīgi veidotiem stāstiem gan biznesa rezultāta sasniegšanā, gan darbinieku vadīšanā, gan sociālās vides veidošanā.

Recepte tikai viena - ieklausīties, kas PATIEŠĀM notiek uzņēmumā! Domāt, ko runājam un kā rīkojamies, lai komiksi paliktu tikai izklaidei, ne sāpīgām atziņām par mūsu biznesa vidē notiekošo.