Šogad pasniegsim 2 Gada projekta balvas

Mums ir svarīgi uzzināt par mūsu kolēģu aktualitātēm citos uzņēmumos. Svarīgi ir arī pastāstīt par to, kādas jaunas idejas dzimst mūsu kolektīvā. Strādājot attālināti, mūsu rīcībā ir daudz jaunas informācijas online vidē, bet tajā pašā laikā mums pietrūkst klātienes diskusiju, dalīšanās pieredzē un citu kolēģu viedokļa.

 Latvijas personāla vadīšanas asociācija katru gadu apvieno kolēģus ikgadējā konferencē “HR nedēļa”, kas ierasti notiek oktobrī. Šī gada konferences tēma ir “Nākotnes uzņēmums”. Par tradīciju ir kļuvusi arī LPVA Gada projekta balvas pasniegšana konferences laikā. Aktīvākos un inovatīvākos uzņēmumus personālvadības jomā apsveiksim arī šogad. 

 Katrā no uzņēmumiem ir svarīgas kādas īpašas tēmas un procesi, bet visus mūs vieno kopīgs mērķis – kā padarīt mūsu uzņēmumus pievilcīgākus darbiniekiem, kā uzlabot emocionālo darba vidi, ko mēs saucam par labbūtību.  Katrs mēs šo jēdzienu uztveram nedaudz atšķirīgi, izvirzot tās prioritātes, kas uzņēmuma darbiniekiem ir vissvarīgākās.

 Lai sekmētu labbūtības ideju ieviešanu Latvijas uzņēmumos un apbalvotu tos, kas jau realizē projektus šajā jomā, šogad pirmo reizi pasniegsim atsevišķu Gada projekta balvu par labāko projektu uzņēmumā, kas saistīts ar labbūtības veicināšanu. Šī balva ir izveidota sadarbībā ar advokātu biroju COBALT, kas aktīvi iestājas par veselīgākas vides veidošanu un efektīvāku darba principu ieviešanu.

 LPVA Gada projekta balvai var iesniegt pieteikumus par dažādām tēmām, kas saistītas ar personāla vadību, procesu uzlabošanu uzņēmumā, darbinieku un vadītāju attīstību, digitalizāciju. Gada balva ir 1500 EUR kādas konferences vai semināra apmeklējumam.

 Pieteikumus COBALT atbalstītajai Gada projekta balvai kategorijā “Labbūtība” var iesniegt par projektiem, kas saistīti ar tādu darba un uzvedības principu ieviešanu un/vai nostiprināšanu, kas novērš un mazina pārmērīgu spriedzi darbavietā. COBALT balva ir 1000 EUR starptautiskas konferences vai semināra apmeklējumam. 

 Pieteikumu iesniegšanas process un vērtēšanas kritēriji abām balvām ir vienādi. Tie ir aprakstīti nolikumā .

 Pieteikumu iesniegšanas termiņš abām balvām: 2023. gada 31. augusts, sūtot uz e-pastu lpva@lpva.lv.

Vienam uzņēmumam ir iespēja iegūt abas balvas.

 Gaidīsim jūsu pieteikumus. Jūsu pieredze ir nozīmīga, svarīga un interesanta.

 Eva Selga, 

Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja