2021. gads - LPVA 25. jubilejas gads!

2021. gads Latvijas Personāla vadīšanas asociācijai ir īpašs gads! Šis ir 25. jubilejas gads! Mēs aktīvi darbojas kopš 1996. gada 7. augusta, apvienojot vairāk kā 200 biedru ar kopīgam interesēm.

LPVA pastāv, lai veidotu labāko praksi personāla vadībā Latvijā. Mēs veidojam tādu sadarbības platformu, kur katrs biedrs var atrast sev interesējošu tēmu un aktivitāti. Mūsu stratēģija ir veidota tā, lai katru gadu popularizētu vienu konkrētu aktualitāti. Par to dalāmies pieredzes stāstos, piesaistām lektorus no Latvijas un ārvalstīm.

Šī gada tēma ir inovācijas vadībā, digitalizācijas risinājumi. Tāpēc arī šogad parūpēsimies par interesantu un plašu izglītojošu pasākumu klāstu, piesaistot kompetentus un profesionālus lektorus no Latvijas un pasaules, nodrošinot biedriem iespēju paplašināt profesionālo kontaktu loku. 

Aicinām kolēģus aktīvi iesaistīties un dalīties pieredzē ar labāko personālvadības praksi un tēmām par digitalizāciju un inovācijām.

Novēlam asociācijai pulcēt vēl vairāk profesionālus personāla vadītājus no visas Latvijas, būt par viedokļu līderi personāla vadībā Latvijā, neizsīkstošu enerģiju un radošumu.