SLEPENAIS IEROCIS 2021- VĒRTĪBAS

Unda Paula Rīsmane

datu analītiķis, atzinības tehnoloģija Peero App

Aizvadītajā gadā biežāk lietotā un novērtētā uzņēmuma vērtība darbinieku vidū Latvijā ir komandas darbs un sadarbība, savukārt inovāciju, izaugsmes un vieduma vērtības novērtētas viszemāk, liecina atzinības tehnoloģijas PEERO APP* apkopotās klientu pieredzes Latvijā. 2021. gadā ir būtiski identificēt un ilgtermiņā apzināties tos uzņēmuma  vērtību orientierus, kas palīdzēs jaudīgam pēckrīzes izrāvienam un attīstībai.

Jaunā gada sākums tradicionāli ir laiks, kad atskatās, sistematizē un veido dažādus apkopojumus vai topus par aizgājušo gadu, kā arī izsaka prognozes un iezīmē tendences jaunajam gadam – finanšu, ekonomikas, darba tirgus, biznesa nozaru prognozes un tendences utt. Taču ‒ vai esam izvērtējuši pašus pamatus? Proti – vērtību orientierus. Ne tikai katrs individuāli kā cilvēks, bet raugoties arī plašāk – uzņēmējdarbības un valsts līmenī.

Pamatvērtības nosaka uzņēmuma attīstību

Šis ir laiks, kad uzņēmuma pamatvērtības ir svarīgākas nekā jebkad agrāk, jo šajos neskaidrajos un sarežģītajos laikos ir orientieris uzņēmuma darbiniekiem, stiprinot komandas darbu un sadarbību, kā arī vienojot un saliedējot. Tieši uzņēmuma pamatvērtības ir tās, kas nosaka biznesa attīstību un konkurētspēju, jo koncentrēšanās uzņēmuma mērķiem un vērtībām palīdz pieņemt pareizos lēmumus krīzes laikā. 

Aizvadītais gads nesa milzīgas pārmaiņas visā pasaulē, un ietekmēja katru valsti, katru uzņēmumu, katru ģimeni un katru cilvēku. Pandēmija radīja jaunu izpratni par uzņēmuma vērtībām, liekot apzināties pamatu pamatus, kas ir vairāk nekā tikai saprāts vai loģika, organizācijas fiziskie produkti vai pakalpojumi. Tās ir pamatvērtības jeb “nemateriālā līme”, kas satur organizāciju kopā, spēj piešķilt augstu veiktspēju un izvadīt cauri apjukuma un stresa periodam.

Uzņēmumu vērtību TOP 2020 Latvijā

Atzinības tehnoloģija PEERO APP, apkopojot savu klientu ‒ vairāk nekā divdesmit lielāko privātā un publiskā sektora uzņēmumu un organizāciju ‒ darbinieku ikdienā visbiežāk izmantotās un novērtētās vērtības 2020. gadā, iezīmē uzņēmumu vērtību TOP 2020 Latvijā:

1.       Komandas darbs un sadarbība

2.       Atbalsts un izpalīdzība

3.       Cilvēks

4.       Rezultāts

5.       Cieņa, respekts, godīgums

6.       Proaktivitāte, centība

7.       Profesionālisms

8.       Inovācijas, izaugsme


Uzņēmumu vērtību izplatība 2020

Aizvadītā gada vērtību izplatības popularitātes sadalījumā pārliecinoši pirmajā vietā (34,8%) ir komandas darbs un sadarbība. Zīmīgi, ka komandas sadarbības vērtības nozīme 2020. gadā ir pieaugusi, īpaši gada pēdējos mēnešos pandēmijas ietekmē. Komandas sadarbības iezīmes vērojamas arī atbalsts un izpalīdzība (12,1%) vērtībā. Šo vērtību pamatā ir vēlme veidot sadarbību, kas īpaši būtiski šajos attālinātā darba apstākļos ‒ apvienojot komandu un atbalstot vienam otru, veidojot vienotu komandas garu un rūpējoties par tās kopējo sniegumu.

Savukārt vērtība cilvēks (9,3%) un rezultāts (9,1%) akcentē cilvēka labbūtības nozīmi darba vietā. Latvijas un ārvalstu pētījumos ar labbūtības (vai labizjūtas, labjūtes, labjūtības) jēdzienu saista personību, darba vidi, motivāciju un iesaistīšanos, proti, cik labi cilvēks jūtas savā darbavietā. Tas viss veido cilvēka labbūtību darbā, kas savukārt vairo darba efektivitāti un produktivitāti darba rezultātu sasniegšanā. Cieņa, respekts, godīgums (8,1%) ir vērtības, kas lietotas, novērtējot kolēģa darba ētiku un atbildību un izceļot personīgās atbildības nozīmi šajā sarežģītajā laikā.

Uzņēmumu vērtību izplatība pa dienām. Oktobris – decembris 2020 (neieskaitot sestdienas un svētdienas)

Zīmīgi, ka proaktivitāti, centību (7,9%) un profesionālismu (7,2%) uzņēmumu darbinieki nevērtē kā prioritāro vērtību, tāpat inovācijas, izaugsmes, vieduma (5,9%) vērtība ierindojas pēdējā vietā. Šīs ir ārkārtīgi nozīmīgas uzņēmuma vērtības, kas vistiešākā veidā saistītas ar biznesa attīstību un izaugsmi. Zemais vērtību lietojums darbinieku vidū liecina par ilgtermiņa skatījuma un vērstības uz nākotni mazināšanos vai zudumu, kas, iespējams, skaidrojams ar emocionālo pandēmijas laika noskaņu. Tai pat laikā tas ir “uzmanības sauciens” pašiem uzņēmumiem, aicinot izmantot šo laiku, lai pajautātu sev – kāds ir mūsu mērķis? Vai mūsu uzņēmuma vērtības atspoguļo mūsu mērķus? Kā mūsu pamatvērtības var mums palīdzēt atgriezties normālā stāvoklī?

Vērtības vērtība 2021

Iespējams, 2021. gada sākums daļai nesis cerību, ka līdz ar vakcinācijas uzsākšanu, dzīve jau šogad varētu atgriezties mums visiem ierastajā normalitātē. Tomēr sabiedrībai un ekonomikai būs nepieciešams ilgāks laiks, lai atveseļotos un atgrieztos normālā stāvoklī.

Koncentrēšanās uzņēmuma mērķiem un vērtībām palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus šīs krīzes laikā. Katru dienu pieņemtie lēmumi atspoguļo mūsu vērtības. Vērtības atspoguļo mūsu pareizo un nepareizo izjūtu, tās palīdz mums augt un attīstīties.

Atskatoties uz uzņēmumu vērtību TOP 20 vs. tendencēm 2021. gadā, būtiski pārskatīt un pārvērtēt uzņēmuma vērtību nozīmi. Globālās pandēmijas laikā organizācijas sekmīga darba pamatā ir efektīvs komandas darbs, īpaši strādājot attālināti. Attiecīgi komandas darba un sadarbības vērtība saglabās savu nozīmi arī 2021. gadā. Būtiski, ka tieši pēdējos divos aizvadītā gada mēnešos vērojams profesionalitātes vērtības pieaugums, liecinot, ka darbinieki sāk pierast pie jaunajiem darba apstākļiem un, cerams, atsāks novērtēt darba procesa un paveiktā darba kvalitāti 2021. gadā. Inovācijas vērtības nozīmes apzināšanās un stiprināšana ir ārkārtīgi būtiska šajā – 2021. gadā, lai piešķiltu jaudu straujam un jēgpilnam sava biznesa attīstības pēckrīzes izrāvienam. Pēc aizvadītā nenoteiktības un haosa gada, uzņēmuma vērtības un iekšējā kultūra vistiešākā veidā ietekmē tā izaugsmi un visus tās biznesa aspektus.

Apkopotos rezultātus vērtē Marija Ābeltiņa, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore:

“Apkopotie rezultāti par uzņēmuma vērtību lietojamību darbinieku vidū Latvijā ir ļoti interesanti. Tie sasaucas ar S. Švarca (Schwartz) psiholoģisko pamatvērtību modeli, kas ir pētījumu rezultātā apstiprinājies vairāk nekā 80 valstīs. Tiek izdalītas četras vērtību grupas – (1) paštranscendences vērtības, kas ietver lojalitāti, labvēlību, sociālo taisnīgumu; (2) saglabāšanas jeb konservatīvās vērtības, piemēram, tradīcijas, drošība, paklausība; (3) pašstiprināšanas vērtības, piemēram, vara, atzinība, bagātība un (4) atvērtība pārmaiņām, kas ietver pašcieņu, neatkarību, radošumu un dzīves baudīšanu. Neskatoties uz to, ka vērtības ir relatīvi stabili iekšējie standarti, tie var mainīties, līdzās pasaulē notiekošajiem procesiem.

Atzinības tehnoloģijas Peero App apkopoto rezultātu pirmajās vietās ir komandas darba un sadarbība, kā arī atbalsta un izpalīdzības vērtības. Šīs vērtības ir saistītas ar sociālām interesēm un pieder pie paštranscendences vērtību grupas. Tās veicina savstarpējo atbildību, kas ir vērtējams pozitīvi šā brīža situācijā, jo palīdz pārvarēt pandēmiju, patiesībā uz šo mūs izmisīgi aicina ārsti un epidemiologi. 

Viszemāk novērtētas inovācijas un izaugsmes vērtības, jo tās nav savienojamas ar satraukumu un nedrošību, kas raksturīgas un saprotamas šā brīža ārkārtīgi trauksmainajam laikam. Pētījumi rāda, ka grūtos laikos cilvēki var vairāk nosliekties uz konservatīvām vērtībām. Ilgtermiņā tam var būt negatīvas sekas, proti, nav virzības uz attīstību, kā arī var būt neapdomāti samazinātās individuālās brīvības. Neskatoties uz to, ka uzņēmuma biznesa attīstībai ir būtiskas inovācijas un izaugsmes, profesionālisma un proaktivitātes vērtības, tādējādi būtu svarīgi mazināt apdraudējuma sajūtu organizācijas un indivīda līmenī. Iziet no komforta zonas un pieņemt izaicinājumus var tajā mirklī, kad ir šī komforta vai drošības zona. Uzņēmumi, piemēram, var veicināt atbalsta programmas saviem darbiniekiem un vairot perspektīvas izjūtu. Savukārt, katrs no mums individuāli var rūpēties par savu emocionālo veselību, rūpīgi atlasot informācijas avotus, mazinot laiku sociālos tīklos, mācoties vadīt trauksmi un arī atšķirt reālos un uztvertos draudus.”

Uzņēmuma kultūra un pamatvērtības ir iekšējais kompass, kas nepārprotami norāda uz krīzes laikā veicamajām darbībām. Mūsdienu darba vidē uzņēmuma kultūra ietekmē visus biznesa aspektus. Uzņēmumiem ar spēcīgu kultūras identitāti ir lielāka darbinieku iesaiste, lielāka produktivitāte un lielāka peļņa. Savukārt uzņēmumi, kuriem nav attīstīta kultūra, saskaras ar zemāku produktivitāti un lēnāku izaugsmi. 

Šis laiks sniedz unikālu iespēju veidot, nostiprināt un izmantot sava uzņēmuma kultūru, izmantojot pandēmijas sniegtos apstākļus savā labā. Šis laiks pieprasa apzinātu uzņēmuma kultūras pārvaldību – ja uzņēmumā ir noteiktas uzņēmuma pamatvērtības un ieviesta kultūra, tās jāstiprina un jātur “dzīvas” ikdienas pieskārienā, savukārt, ja uzņēmumam nav savas kultūras vai vērtību, šis ir īstais laiks to izveidei.

Šī krīze kļuva par mācīšanās pieredzi mums visiem. Ja 2020. gads bija laiks, kurā novērtēt vērtības, tad 2021. gads būs vērtību pārvērtēšanas brīdis, kurā padarīt vērtības vērtīgākas.

*Datu tehnoloģijas uzņēmuma SQUALIO radītā atzinības tehnoloģija PEERO APP organizācijas vadībai un komandas saliedētībai, iedzīvina vērtības un korporatīvo kultūru organizācijā. Izmantojot uzņēmuma vērtības, tiek iesaistīti un motivēti darbinieki, pausts novērtējums un atzinība kolēģiem, veicināta atgriezeniskā saite, piederība un komandas sadarbība. Vairāk: https://peero.app

SQUALIO ir starptautisks datu tehnoloģijas uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā Latvijā ar pārstāvniecībām desmit valstīs pasaulē (Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna, Krievija, Itālija, Austrija, Vācija, Bulgārija). Uzņēmums ir Microsoft Corporation vadošais partneris programmatūras licencēšanas un mākoņpakalpojumu jomā, kā arī sasniedzis godpilno Snow Platinum Partner statusu, kļūstot par vienīgo sertificēto partneri Austrumeiropā un Baltijas reģionā, kas klientiem nodrošina programmatūras aktīvu pārvaldības rīku. Squalio klientiem palīdz sasniegt vairāk, izmantojot datu tehnoloģijas un datos balstītus lēmumus.


Informāciju sagatavoja:

Liliāna Ozoliņa, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģijas vadītāja

Mob.: +371 22557776; Liliana.Ozolina@squalio.com