X paaudze darba tirgū

Latvijā visplašāko darba tirgus daļu pārstāv X paaudze, kas veido 42%. Savukārt otra lielāko darba tirgus daļu Latvijā pārstāv Y jeb Millenium paaudze, veidojot 41%. Strādājot ar dažādu paaudžu darbiniekiem, jāsaprot, kas viņus motivē, jāizprot paaudžu savstarpējās atšķirības un darbības, kā veicināt iesaisti.  

X paaudze Rietumu kultūrā ir piedzimusi laika posmā no 1961. gadam līdz 1981. gadam. Uzauguši relatīvas ekonomiskās un politiskās stabilitātes apstākļos. Šīs paaudzes pārstāvji tiek rakturoti kā atsvešinātā, slēgtā, pārmaiņām nepiemērotā paaudze. Pārmaiņas uztver kā draudus, piemēram, darba maiņu uztver kā traģēdiju, cenšas atlikt jaunu paradumu konstruēšanu. Mūsdienu pasaulē X paaudzes pārstāvis bieži jūtas apjucis, nepietiekami mūsdienīgs, kompetents, profesionāls, veiksmīgs, konkurētspējīgs, jauns utt.

Galvenās iezīmes – pragmatisms, patstāvīgums, lojalitāte, disciplīna, strādīgums.

Motivē – uzticēšanās, brīvība, atzinība, attīstības iespējas.

X paaudzes pārstāvji tiek rakturoti kā stabili darbinieki, kuri bieži nemaina darba vietas, jo ir uzticīgi esošam darba devējam, kā arī nespēj pieņemt un adaptēties pārmaiņās.Tomēr kā Fontes 2019. gada pētījuma dati liecina, X paaudzei darba tirgū ir ierobežotas iespējas, tāpēc retāk maina darba vietu, kur viens no iemesliem ir vājās valodu (angļu) zināšanas vai datorprasmes. Iespējams, X paaudzes pārstāvis darba vietā un darba tirgū jūtas apdraudēts, jo ienākot darba vietā Y paaudzei, kuri tiek rakturoti kā pašpārliecinātā, ambiciozā, egoistiskā paaudze, mainās X paaudžu mierīgā ikdiena. X paaudzei ir bail palikt novārtā, tikt atlaistiem, pazeminātiem amatā. 

Kā iepriekš tika minēts, ka X paaudzi var raksturot kā stabilus, atbildīgus, strādīgus, apzinātus uz paklausību, kur disciplīna svarīgāka par pašu vajadzībām, publiski neprotesti pret dzīves apstākļu pasliktināšanos. Taču šī paaudze neprot vai baidās aizstāvēt savas personiskās vajadzības, pastāvēt par savām tiesībām, piepildīt sapņus. Salīdzinot ar jaunāku paaudzi, Y paaudzi, viņi nevēlas neapdomīgi riskēt, kaut vēlas paaugstināt savu dzīves kvalitāti. Tāpēc ilgstoši krāj naudu un labklājību paaugstina pamazām. Ilgstoši pacietīgi gaida “labo” dzīvi, samierinoties ar nelielu algu vai rutinētu darbu, smagi stradājot utml., cerot, ka tiks pamanīgi un apbalvoti.

X paaudze darba tirgū

 • Patstāvīgi un individuāli, paļaujas uz sevi, darba uzdevumus neuztic “jaunākam” kolēģim. Tādēļ pastāv risks, ka laiks tiek tērēts lietām, kurus var deleģēt citiem. Mēģina tik ar uzdevumiem galā paši. Darbs komandā nav prioritāri.
 • Augsta atbildības sajūta. Bez ierunām un pretestības paliks ilgāk pēc darba, lai izpildītu uzdotos uzdevumus no vadītāja vai kolēģu puses.
 • Ciena un ievēro hierarhiju. Viņi zina savu vietu un ciena personības augstāk stāvošos amatos.
 • Profesionālajā jomā X paaudžu pārstāvji ir ļoti labi uzdevumu un noteikumu izpildītāji. Orientēti uz disciplīnu. 
 • Orientēti uz konkurenci, jūtas kolēģu apdraudēti, nelabprāt dalās ar saviem atklājumiem un sasniegumiem.
 • Lai gan X paaudžu pārstāvji daudz strādā, darbs nav pašmērķis, bet gan līdzeklis dzīves mērķu sasniegšanai. Bieži nestrādā savu sapņu darbu, priekšroku dod darbam, kam ir stabilu ienākumu garantija.
 • Baidās kļūdīties. Kļūdīšanās vēl vairāk pazemina jau tā “ne pārāk augsto” pašapziņu vērtējums, taču vēlme izdarīt visu vienam pašam, no kļūdām nepasargā.
 • Viņi var būt darbaholiķi, tāpēc jāpievērš uzmanība sava darba un dzīves līdzsvaram.
 • X paaudzes pārstāvji ir orientēti uz rezultātu, meklē iespējas attīstīt savas zināšanas un prasmes, kāpties pa karjeras kāpnēm, nodrošināt sevi materiāli. Patstāvīgi, strādīgi un, ja jūtas novērtēti no darba devēja puses, lojāli. Labprāt izmanto mūžizglītības iespējas. 

X paaudžu pārstāvju iesaistes veicināšana darba vietā

 • Nodrošināt apmācības iespējas, kursus, apmācības kompetenču pilnveidošanai.
 • Sniegt atzinību, atgriezenisko saiti, uzslavas.
 • Piešķirt finansiālus labumus, bonusus darba vietā.
 • Katram darbiniekam definēt konkrētu un sasniedzamu mērķi.
 • Uzņēmumā un kolektīvā pielietot atvērto komunikāciju, uzlabot iekšējās komunikācijas procesus.
 • Pie gaidāmām pārmaiņām pastiprināti informēt un komunicēt ar darbiniekiem.
 • Uzņēmumā pielietot “atvērto durvju” politiku.

Avoti:

Darbinieku paaudzes: X, Y, Z – kā tās “tikšķ”, 2017. Pieejams: ŠEIT 

Paaudzes darba tirgū, 2020. Pieejams: ŠEIT 

Engaging Gen X Employees in the Workplace, 2019. Pieejams: ŠEIT

LU Open mindend intensīvais kurss Z. Rubene “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem”, 2020.

Rakstu sagatavoja: Rebeka Kārkliņa, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas projektu koordinatore