Kā izveidot veselīgu paradumu kultūru uzņēmumā

Līderi un personālvadības speciālisti visā pasaulē arvien lielāku uzmanību sāk pievērst darbinieku labsajūtai. Uzņēmumi visdažādākajās nozarēs ir izstrādājuši iniciatīvas, kas uzlabotu darbinieku labsajūtu, palielinātu produktivitāti un darbinieku apmierinātību. Bet kāpēc šīm iniciatīvām bieži neizdodas panākt ilgstošu efektu uz darbinieku dzīvesveidu? Un kā organizācijas var labāk izprast un visaptveroši ietekmēt darbinieku labsajūtu?

Darbiniekus uzņēmuma kultūra ietekmē tiešā veidā. Labas uzņēmuma kultūras pamatā ir darbinieku labsajūtas veicināšana, kas nozīmē palīdzēt savai komandai veidot veselīgākus ieradumus un iedzīvināt šo praksi kopējā uzņēmuma kultūrā. Darba devējiem atbalstot visus veselības aspektus, darbinieki var kļūt par 64 procentiem produktīvāki, tāpēc šīs aktivitātes nedrīkst atstāt novārtā.[1]

Kāpēc ir vērts koncentrēties uz darbinieku labsajūtu?

Ikviens darba devējs vēlas samazināt veselības aprūpes izmaksas un izveidot labsajūtas programmu, kas padarītu uzņēmumu par vilinošu darba vietu. Taču labsajūtas iniciatīvas nozīmē vēl daudz ko citu. Tās ir saistītas ar tādas kultūras veidošanu, kas palīdz darbiniekiem īstenot savu potenciālu, atbilstoši konkrētā uzņēmuma prioritātēm un vērtībām.

Pēc O.C. Tanner datiem uzņēmumi ar oficiālām labsajūtas programmām novēro:

  • darbinieku ideju un inovāciju pieaugumu par 17%;
  • par 20% palielinātu to darbinieku skaitu, kuri apmeklē ārstu vispārējai pārbaudei;
  • darbinieku vispārējās labsajūtas pieaugumu par 14%.[2]

Iekļaujot labsajūtas iniciatīvas uzņēmuma procesu stratēģijā, tās var ietekmēt visas svarīgākās uzņēmuma kultūras jomas - mērķi, vērtības, inovācijas, vadību u.c. Bez tam, ikviens uzņēmums vēlas, lai tā komandu veidotu laimīgi darbinieki. Centieni radīt un uzturēt veselīgu uzņēmuma kultūru palīdzēs darbiniekiem justies novērtētiem, kā arī mudinās uz veselīgām izvēlēm, kas veicina pozitīvu noskaņu un priecīgu garastāvokli. Tā kā veselīgāki darbinieki ir laimīgāki, viņi būs arī produktīvāki - vidēji laimīgi darbinieki ir par 12% produktīvāki iepretim neapmierinātiem.[3]

Kā iedzīvināt veselīgus ieradumus.

Veiksmīgā labsajūtas stratēģijā ietilpst ne tikai soļu skaitīšana un miega izsekošana. Tie darbinieki, kuri apgalvo, ka jūtas savā darba vietā laimīgi, vienlaikus uzskata, ka viņiem tiek maksāts taisnīgi un ka viņi strādā uzņēmumā, kas, viņuprāt, rūpējas par viņu nākotni. Ieguldot resursus darbiniekos, jūs ļausiet savai komandai noprast, ka vēlaties veidot ilgtermiņa sadarbību. Laimīgi darbinieki visbiežāk norāda, ka strādā vidē, kas veicina sadarbību un draudzību, kā arī viņiem ir apmaksāts atvaļinājums. Uzņēmumi, kas rūpējas par darbinieku kopumā, ne tikai par viņa fizisko veselību, proti, - izmanto holistisku pieeju, novēro daudz labāku darbinieku iesaisti un produktivitāti.[4]

Pēc slavenā Stenfordas universitātes uzvedības psihologa Dr. B. Dž. Foga (Dr. B.J. Fogg) teiktā ir radīts efektīvs veselīgu paradumu iedzīvināšanas modelis. Veidojot sava uzņēmuma labsajūtas uzlabošanas risinājumu, paturiet prātā šo modeli:

  1. Koncentrējieties uz pareizo uzvedību - palīdziet darbiniekiem koncentrēties uz konkrētiem paradumiem, ko viņi vēlas izmainīt, piemēram, pārtraukt lietot uzturā kafiju, mazāk satraukties, katru dienu doties pastaigā u.tml. 
  2. Pasniedziet veselības iniciatīvas viegli - mērķiem jābūt gan viegli saprotamiem, gan viegli izpildāmiem. Koncentrējieties uz maziem un salīdzinoši vienkārši sasniedzamiem ieradumiem. Tā var būt nelielas meditācijas, pastaigas vai vingrinājumu iekļaušana darba pauzēs - jebkas, kas neprasa lielus laika resursus un ir viegli integrējams darba ikdienā.
  3. Novērtējiet sasniegumus - ieradumi tiek veidoti, balstoties uz emocijām un atlīdzību. Piešķirt sacensību garu, interaktivitāti un balvas par labiem rezultātiem palīdzēs digitālas darbinieku iesaistes platformas, piemēram, “Efectio”, kas veselības programmas ļauj papildināt ar spēļošanas elementiem.
  4. Praktizējiet un atkārtojiet - jaunu prasmju veidošanai nepieciešams atbalsts, atkārtošana un regulāra praktizēšana. Arvien lielāku popularitāti uzņēmumu vidū gūst mikro mācību modelis, kur darbinieki ik dienu sev ērtā laikā velta aptuveni 10 minūtes jaunas informācijas apgūšanai vai zināšanu atsvaidzināšanai.[5]

Darbinieku novērtēšana ir neatņemama sastāvdaļa veselības veicināšanas programmās. Atzinība par veselīgu ieradumu sasniegšanu ir labākais veids, kā likt darbiniekiem justies veiksmīgiem pat vismazāko uzvedības izmaiņu gadījumā. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kas neliels, piemēram, došanās pastaigā, vai kaut kas lielāks (pirmā maratona noskriešana), uzslavas brīžos, kad darbinieki izturas veselīgi, nodrošina, ka darbinieki to darīs atkal.  Atzīšana, ja tā tiek veikta jēgpilnā veidā, palīdz nostiprināt darbinieka labsajūtu un veicina darba vietas kultūru, kurā darbinieki vēlas strādāt, iesaistīties un ilgstoši uzturēties.

Dažas idejas veselīgu paradumu iedzīvināšanai:

Uzsveriet komandas darba nozīmi - lai kopējā uzņēmuma kultūrā iedzīvinātu jaunus paradumus, svarīga ir darbošanās visiem kopā. Sociālās inženierijas profesors Agnis Stibe norāda, ka, lai transformētu kādu organizāciju un lai radītu ilgtspējīgas pārmaiņas svarīgi, lai transformācijas procesā aktīvi iesaistītos arī uzņēmuma vadība. [6] Motivējiet iesaistīties veselības iniciatīvās visus uzņēmuma darbiniekus, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

Mudiniet kustēties - sniedziet darbiniekiem iespēju pārvietoties visas dienas garumā. Ieviesiet pastaigas vai biroja vingrinājumu pauzes. Aiciniet darbiniekus piecelties un personīgi sarunāties citam ar citu, nevis zvanīt vai sūtīt e-pastu. Tas palīdzēs jūsu darbiniekiem veikt vairāk kustību visas dienas garumā.

Piedāvājiet veselīgas izvēles - nodrošiniet svaigus augļus, dārzeņus un veselīgas uzkodas, kā arī būtiski, lai darbiniekiem vienmēr ir pieejams ūdens, kas atrodas ērtā vietā.

Nodrošiniet sociālās iesaistīšanās iespējas – piemēram, komandas izbraukumus, laimīgās stundas vai pusdienas. Sociālā labsajūta ir tikpat nozīmīga veselības spektra sastāvdaļa kā fiziskā labsajūta. Meklējiet iespējas izveidot darbinieku sociālo tīklu.

Nodrošiniet resursus - nosūtiet noderīgus rakstus un avotus, kas aptver dažādus labsajūtas aspektus - finansiālo labsajūtu, stresa noturību, fizisko un garīgo veselību.

Esiet elastīgs - ja vien iespējams, piedāvājiet elastīgas stundas un iespēju strādāt no mājām. Tas veicinās veselīgu darba un dzīves līdzsvaru.

Maziniet stresu - saspringtas situācijas darba vietā ir normāla parādība, bet darbiniekiem, kuri regulāri cieš no pārāk liela stresa, tas var radīt lielu kaitējumu. Izsūtiet anonīmu aptauju, lai noteiktu jūsu darbinieku stresa līmeni. Ja tas šķiet pārāk augsts, mēģiniet atklāt konkrētus stresa izraisītājus un ieviesiet izmaiņas, kas samazinās šos faktorus.

Strādājot pie labsajūtas stratēģijām un iniciatīvām, radiet pārmaiņas, kas būtu iedvesmojošas un kas palīdzēs darba komandai kopīgi veidot jaunus, veselīgus ieradumus. Tādējādi tiks izveidota tāda kultūra, kurā darbinieki katru dienu jūtīsies aprūpēti un darīs savu darbu tik labi, cik ir viņu spēkos, īstenojot savu potenciālu.

Iedzīvināt veselīgus ieradumus un uzlabot darbinieku labsajūtu palīdzēs Latvijā radītā darbinieku iesaistes platforma Efectio, kas uzņēmumiem piedāvā 30 dienu veselības programmas. Virtuālais veselības mēnesis ar izglītojošiem uzdevumiem un spēļu elementiem  veicina veselīga uzņēmuma kultūru, mudinot darbiniekus piedomāt par savu veselību ikdienas darbos, kā arī sasniegt personīgos labsajūtas mērķus. Vairāk informācijas un citu uzņēmumu pieredzes stāsti.

 

Autors: Kitija Katrīna Liepa, SIA "Efectio"

Izmantotie avoti:

[1]PulsePaper.Pieejams:http://connect.virginpulse.com/files/PulsePaper_BusinessHealthyEmployees2014.pdf [skatīts 2020, 17. jūnijā]

[2] How Employee Wellbeing Shapes Workplace Cultures. Pieejams: https://www.octanner.com/en/insights/white-papers/how-employee-wellbeing-shapes-workplace-cultures.html [skatīts 2020, 17. jūnijā]

[3] Happiness and productivity: Understanding the happy-productive worker.Pieejams:http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/Social-Market-Foundation-Publication-Briefing-CAGE-4-Are-happy-workers-more-productive-281015.pdf [skatīts 2020, 17. jūnijā]

[4] How Employee Wellbeing Shapes Workplace Cultures. Pieejams: https://www.octanner.com/en/insights/white-papers/how-employee-wellbeing-shapes-workplace-cultures.html [skatīts 2020, 17. jūnijā]

[5] Forget big change, start with a tiny habit: BJ Fogg at TEDxFremont. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=AdKUJxjn-R8 [skatīts 2020, 17. jūnijā]

[6] Stibe, A. (2020). Transforming Technology for Global Business Acceleration and Change Management. Pieejams: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1097198X.2020.1752077