Nepārtraukta sevis pilnveide un izglītošana ir obligāts priekšnosacījums digitālajā transformācijā.

7. februārī, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Valsts kanceleju, Labklājības ministriju, Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju un tehnoloģiju uzņēmumu Lattelecom rīkoja pasākumu “Cik darba vietas Latvijā aizstās tehnoloģijas?”, kurā piedalījās Valsts kancelejas direktors J.Citskovskis, Labklājības ministrijas valsts sekretārs I.Alliks, NVA direktore E.Simsone, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre G.Paidere, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore L.Menģelsone, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas (LPVA) valdes priekšsēdētāja E.Selga, Lattelecom Personāla vadības dienesta direktore I.Rone. Diskusijā un tīklošanā bija pārstāvētas valsts institūcijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija, mediji u.c. Luksemburgas nodarbinātības dienesta pārstāvis, iniciatīvas “Prasmju tilts” (Skills Bridge) koordinators N.Binsfelds (Nico Binsfeld) klātesošos iepazīstināja ar Luksemburgas pieredzi darbaspēka pārkvalifikācijā atbilstoši mūsdienu mainīgā darba tirgus prasībām. “Robotizācijas un automatizācijas ietekmē darba tirgū sagaidāma paradigmas maiņa. Iespējams, ka ne tik tālā nākotnē cilvēki veiks tikai to darbu, kam ir augsta pievienotā vērtība. Tādējādi, piemēram, 40 un 50 gadu vecumā zinošiem ekspertiem ietekmētajās nozarēs ir jāspēj nodefinēt, kādu jaunu profesiju katrs būtu gatavs iemācīties gada laikā. Mēs kā darbadevējs uzskatām, ka ir būtiski valstiskā līmenī atbalstīt uzņēmumus, kuri veic pārkvalifikācijas darbu un palīdz šīs jaunās profesijas noformulēt un radīt,” uzsver Lattelecom Personāla vadības dienesta direktore Ingrīda Rone. Vairāk par diskusiju lasiet http://www.nva.gov.lv//index.php?cid=2&mid=2&txt=5761&from=0