Diskusija par digitalizācijas un moderno tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Valsts kanceleju, Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju un tehnoloģiju uzņēmumuLattelecomrīkos diskusiju par digitalizācijas ietekmi uz nodarbinātību, moderno tehnoloģiju straujās ieviešanas ieguvumiem un zaudējumiem darba tirgū. Pasākums norisināsies 7.februārī plkst. 14.00Lattelecomviedajā birojā Dzirnavu ielā 105, Rīgā.


Digitalizācija, robotizācija un mākslīgais intelekts kļūst par ikdienas realitāti un pieprasa ikvienam no mums pilnveidot savas iemaņas un apgūt aizvien jaunas prasmes. Pārmaiņas darba tirgū ir vienlaicīgi gan izaicinājumi, gan iespējas, kuriem jābūt gataviem mums visiem – darba devējiem, darba ņēmējiem, studentiem, skolēniem un senioriem. Tehnoloģisku risinājumu rezultātā rodas jaunas darba formas, tiek optimizēti darba procesi, izzūd vairāki arodi, to vietā rodas jaunas profesijas, taču cilvēka individuālais darbs, viņa prasmes un zināšanas nezaudē savu nozīmi.


Diskusijā “Cik darba vietas Latvijā aizstās tehnoloģijas?” būs pārstāvēta Valsts kanceleja, Labklājības ministrija, NVA, Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK),Latvijas Personāla vadīšanas asociācija, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs,Lattelecomun citi NVA partneri. Par Luksemburgas pieredzi darbaspēka pārkvalifikācijā atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām stāstīs Luksemburgas nodarbinātības dienesta pārstāvis, iniciatīvas “Prasmju tilts” (Skills Bridge) koordinātors Niko Binsfelds (Nico Binsfeld)