Ceļojums darbinieku piesaites pasaulē

Ceļojums ir saistīts ar patīkamu satraukumu. Arī tad, ja ceļojat bieži, un it kā viss jau ir zināms, tā tomēr ir došanās nezināmajā, kas paver jaunus piedzīvojumus. 

Ceļojums varētu būt visprecīzākā metafora, ar ko raksturot personāla atlases funkciju Accenture – labi pārdomāts, saplānots un gudri vadīts. Taču, tikai ceļojuma vai pārgājiena laikā atklājas, kāda izskatās pilsēta, taka vai pludmale.

Tālāk aprakstīto ceļojumu raksturo strauji augoša uzņēmuma pazīmes – vairāk nekā 20% izaugsmes gadā vairākus gadus pēc kārtas.

Ceļojuma plānošana – kur vēlamies nokļūt. Pārdošanas plāns jeb jauno darbinieku skaits

Plāna izveidē piedalās vairākas funkcijas: nozares vadītāji (Industry Leads) dalās ar izaugsmes prognozēm pārstāvētajās jomās. Personāla vadītājs, cieši sadarbojoties ar uzņēmuma vadītāju, veido kopējo izaugsmes plānu. Vēl viena dimensija ir struktūrvienību vadītāji (Capability Leads), kuri prognozē pārstāvētās struktūrvienības izaugsmi.

Vēl viens faktors, kas jāņem vērā, gatavojot jauno darbinieku skaita plānu, ir iespējamā darbinieku mainība gada griezumā.

Mūsu izaicinājums ir piesaistīt uzņēmumam vairāk nekā 500 IT speciālistu gada laikā. 

Kopīgi veidojam maršrutu – kā tieši mēs vēlamies nokļūt gala mērķī

Ciešā sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem tiek veidoti aktivitāšu plāni, piemēram, apmācību (bootcamp) organizēšanai, kā arī pieredzējušo IT speciālistu atlasei. 

Accenture bootcamp ir viens no darbinieku piesaistes veidiem. Tās ir divas līdz četru nedēļu ilgas intensīvas mācības, kam seko trīs līdz sešu mēnešu prakse. Šādā veidā nodrošinām iespēju uzņēmumam augt, kā arī jauniem cilvēkiem iegūt pirmo darba pieredzi vai pārkvalificēties (reskilling) speciālistiem no citām nozarēm.

Pieredzējušo speciālistu piesaistes plāns ietver aktivitātes, sākot no konferencēm, dažādiem avotiem, kur sarunājamies ar potenciālajiem kandidātiem līdz tam, ka darbinieks iesaka citu speciālistu. Liela loma ir sadarbībai ar aģentūrām arī ārpus valsts robežām.

Resursi, lai uzsāktu ceļojumu un nokļūtu gala mērķī plānotajā laikā 

Lai plānotu Personāla atlases komandas lielumu un budžetu darbinieku piesaistei, liela loma ir uzkrātajai pieredzei un informācijai no iepriekšējiem gadiem.

Nozīmīgu atbalstu sniedz bizness, aktīvi iesaistoties kandidātu profesionālo prasmju novērtēšanā, kā arī citu pasākumu organizēšanā. Bootcamp treniņu gatavošana, vadīšana un kandidātu novērtēšana lielākoties ir biznesa cilvēku kompetencē. Atlases cilvēks veic plānošanu un nodrošina plāna realizēšanu.

Uzsākot ceļu, atklājas jauni izaicinājumi

Ieplānojam daļu laika izaicinājumiem – ne tikai tiem, kuri zināmi gada sākumā,  bet arī jauniem, kas parādās darba procesā. Mums lielu ieguldījumu rada darbs Scrum komandās un attiecīgās metodoloģijas izmantošana. Metode labi darbojas IT risinājumu izstrādē. Pirms gada Accenture to ieviesa arī citās funkcijās. Būtiskākais ieguvums – skaidrs plāns uzdevumu un laika griezumā, kā arī definēti piegādes kritēriji.

Scrum Team – komanda, kurā ir vairākas lomas. Product Owner – no biznesa deleģēts cilvēks, kurš nosaka prioritātes un kopā ar komandu plāno trīs mēnešu griezumā, kā arī piedalās komandas sapulcēs, kas ir daļa no Agile metodoloģijas tradīcijām. Scrum Master is cilvēks, kurš vada Scrum ceremonijas un koučo Scrum komandu, kura ir atbildīga par konkrēto uzdevumu piegādi jeb izpildi. 

Scrum ceremonijas – Sprint planning ir uzdevumu plānošana konkrētam laika posmam. Praksē parasti tas ir mēnesis. Sprinta laikā tiekamies īsās sapulcēs, kur pārrunājam statusu – kas paveikts kopš iepriekšējās tikšanās reizes, kādus uzdevumus plānots pabeigt līdz nākamajai sapulcei, kā arī kādas grūtības ir radušās. Paveiktā saturu šādās reizēs nediskutējam, kad Sprints ir noslēgts, atskatāmies uz paveikto, lai saprastu, kas bija labi, kas ir jāuzlabo, un kādi būs nākamie soļi. Šādi tiek operatīvi iegūta atgriezeniskā saite, kā komandai efektīvi un ar prieku turpināt darbu.

Izbaudīt ceļojumu, atrodot jaunus gala mērķus un apgūstot nestaigātas takas lieliskā kompānijā.

Elena Markovska

Atlases vadītāja
Recruiting Lead

SIA "Accenture"