LPVA vadlīnijas personas datu apstrādes jomā

Gatavojoties Vispārīgāi personas datu aizsardzības regulai ES 2016/679, LPVA izveidoja darba grupu no LPVA biedriem, kuru vadīja SIA "Lattelecom" personālvadības direktore Ingrīda Rone, un kuras darbā iesaistījās vairāki LPVA biedru pārstāvji. Pateicoties visu darba grupā iesaistīto kolēģu aktīvajam un neatlaidīgam darbam, tika sagatavotas "Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas  vadlīnijas personāla datu apstrādes jomā". Šīs vadlīnijas tika apstiprinātas LPVA valdē 2018. gada 12. aprīļī un nosūtītas saskaņošanai Datu valsts Inspekcijai. 25. septembrī LPVA saņēma no DVI vēstuli, kurā Inspekcija izsaka pateicību Latvijas Personāla vadīšanas asociācijai par ieguldīto darbu skaidra ietvara radīšanai attiecībā uz personas datu apstrādes un aizsardzības procesu organizāciju personālvadības jomā. Inspekcija informē, ka Inspekcijas ieskatā Vadlīnijās sniegtais skaidrojums par personas datu apstrādes procesa organizāciju un personas datu aizsardzību personālvadības jomā atbilst pašreizējai izpratnei par atbilstības nodrošināšanu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. 

Inspekcijas skatījumā, lai veicinātu sabiedrības iesaisti efektīvākas datu aizsardzības sistēmas izveidē Latvijā, kā arī caurspīdīgāku valsts pārvaldes darbu nav šķēršļu informācijas par Vadlīniju izstrādes procesu ievietošanai Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas mājaslapā.

Vienlaikus Inspekcija vērš uzmanību, ka atbilstības nodrošināšana Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām ir pastāvīgs process un lai Vadlīnijās ietvertie ieteikumi un izpratne par datu aizsardzību atbilstu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām arī nākotnē, ir nepieciešams šo Vadlīniju saturu regulāri aktualizēt un precizēt, ievērojot jaunākās atziņas attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu. 

DVI inspekcijas vēstule ŠEIT

un LPVA vadlīnijas personāla datu apstrādes jomā ŠEIT