Prognozējošā analītika personālvadībā: HR jomā tā maina it visu

Cilvēkresursu (HR) analītika jau kādu laiku ir diezgan aktuāla tēma, bet prognozējošā analītika ir pati svaigākā tendence, par ko ir vērts zināt. Kas tad īsti ir prognozējošā analītika, un kā tā mainīs uzņēmumu nākotni?

https://www.linkedin.com/pulse/prognoz%C4%93jo%C5%A1%C4%81-anal%C4%ABtika-hr-jom%C4%81-t%C4%81-maina-visu-janis-dubinskis/