DATU AIZSARDZĪBAS AKTUALITĀTES


2018. gada 23. jūlijā Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis skaidrojumu par to, kā jaunās datu regulas paredzētās tiesības “tikt aizmirstam” ir piemērojamas, ņemot vērtā normatīvos aktus, kas paredz datu glabāšanu atbilstoši grāmatvedības nolūkiem un nodokļu normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros. VID paskaidro, ka datu subjektu tiesības “tikt aizmirstam” netiek piemērotas gadījumos, kad likums uzliek datu pārzinim pienākumu glabāt konkrētus dokumentus, arī ja tie satur personas datus.

LASĪT KOMENTĀRU >>