"Darbvietas normas, uzvedība un darbinieku labklājība Latvijā"

Pētījuma mērķis ir iegūt datus Rietumu un Austrumu Eiropas valstu organizāciju ietekmējošu faktoru salīdzināšanai, identificēt un informēt par unikālām parādībām, nodrošināt vietējām organizācijām iespēju salīdzināties ar Eiropas pieredzi, palīdzēt attīstīt un noturēt produktīvu darba spēku. Aptauja ir anonīma, Jūsu atbilde...s ir konfidenciālas. Anketas aizpildīšana Jums aizņems apmēram 15-20 minūtes. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti LPVA biedriem 2016. gada pavasarī.

Zemāk pētījuma linki:

Latviešu: https://bbk.onlinesurveys.ac.uk/lpva_lv
Krievu: https://bbk.onlinesurveys.ac.uk/lpva_ru
Angļu: https://bbk.onlinesurveys.ac.uk/lpva_en