LPVA ārkārtas Biedru sapulce

 LPVA ārkārtas Biedru sapulces darba kārtība:


1. LPVA Valdes pārvēlēšana;

2. Informācija par 2015.gada personālvadības konferenci Izglītošanās mūža garumā: 21.gadsimta izaicinājums un nepieciešamība;

3. LPVA dibināšanas 18.gadadienas kūka;