No 2015.gada turpinās nodrošināt subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

11.09.2014.

 


No 2015.gada turpinās nodrošināt subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

 

Labklājības ministrija (LM) no 2015.gada pirmā ceturkšņa beigām ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu plāno nodrošināt subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem un gados vecākiem. Tādējādi minētiem cilvēkiem būs nodrošināta iespēja iekļauties darba tirgū.

 

Šobrīd subsidētās darbavietas paredzēts nodrošināt līdz 2015.gada 30. jūnijam, bet faktiski uzsākt darbu tajās bezdarbnieki var līdz 2014. gada beigām.

 

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanu. Projekts ceturtdien, 11.septembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, citām institūcijām, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un jāapstiprina valdībā.

 

Plānots, ka iepriekšminētiem cilvēkiem būs nodrošinātas subsidētās darbavietas pie darba devēja, nepieciešamības gadījumā tās būs pielāgotas cilvēku ar invaliditāti vajadzībām (atbilstoši ergoterapeita atzinumam). Bezdarbnieki minētajās darbavietās varēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, attiecīgi darba devēji arī saņems konsultācijas. Lai nodarbinātu cilvēkus ar invaliditāti, darbavietām piesaistīs nepieciešamos speciālistus (surdotulkus, asistentus vai atbalsta personas). Bezdarbniekiem būs iespēja saņemt arī atbalstu reģionālajai mobilitātei. 

Kopumā laikā līdz 2023. gadam subsidētās darbavietās paredzēts iesaistīt 7000 bezdarbniekus. 


 

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti: http://www.lm.gov.lv/text/1789.

 

Lai arī kopējā situācija darba tirgū pēdējos gados uzlabojas, joprojām vairākām nestrādājošo iedzīvotāju grupām ir grūtības integrēties darba tirgū. Reģistrētā bezdarba līmenis 2014.gada jūnija beigās bija 9,5 %. Ilgstošie bezdarbnieki 2014.gada jūnija beigās bija 35 % no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, no tiem 50,2 % bija bezdarbnieki vecumā no 50 gadiem un vecāki, 16,1 % bezdarbnieki ar invaliditāti, savukārt 3,3 % jaunieši bezdarbnieki (vecumā no 15 līdz 24 gadiem).

 

Minētās aktivitātes īstenošanas kopējais finansējums ir 23, 40 milj. eiro, tai skaitā, ESF finansējums 19, 89 milj. eiro, valsts budžeta - 1, 75 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 1, 75 milj. eiro. 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv