Mūsu viesis

Viņa piedalījās asociācijas organizētajā forumā „Kāpnes uz debesīm” un intervēja personāla vadības gada projektu balvas ieguvēja AS Cēsu alus personāla vadītāju Daigu Ozoliņu Punāni.  Lili Bibilashvili apmeklēja LPVA biroju un iepazinās ar asociācijas darbu un uzdeva jautājumus par biedru skaitu, organizētajiem pasākumiem, iespēju programmu. Viņa arī iepazinās ar Rīgas skaistākajām vietām. Tiekoties ar asociācijas valdes priekšsēdētāju Evu Selgu un valdes locekli Anitu Sāni, tika pārrunāti abu asociāciju turpmākās sadarbības jautājumi.