Kā uzlabot sadarbību starp paaudzēm darba vietā?

“Katrai paaudzei ir tendence akcentēt savu unikālo pieredzi, nevis domāt, ka citiem pirms vai pēc viņiem, var būt līdzīga pieredze, tikai atšķirīgos sociālos kontekstos.” Lewis & Walker

Mēs dzīvojam unikālā laikā, kad darba vietā satiekas jau četras dažādas paaudzes: no pieredzēs bagātiem senioriem līdz tikko augstskolu pabeigušiem jauniešiem. Protams, šāda dažādība var kļūt par auglīgu vidi konfliktiem: dažādu viedokļu un pārliecību sadursmēm.

Jā, starp paaudzēm ir zināmas atšķirības, tomēr nekas nav balts un melns. Es ticu, ka apzināti veicinot sadarbību paaudžu starpā, būs daudz vairāk ir ieguvumu nekā problēmu. Tiesa, ir jāsāk ar sevi…

Kas veicina sadarbību dažādu paaudžu starpā:

  1. Apzinātas personiskās vērtības. Mūsu rīcību nosaka un virza individuālās vērtības, kas reti ir pilnībā apzinātas. Vērtības nav pareizas vai nepareizas, tās ir atšķirīgas, bet katram personīgi nozīmīgas. Atklātas sarunas par savām un kolēģu vērtībām palīdz uzlabot sadarbību komandā.
  2. Sapratne, ka nepastāv viens pareizais viedoklis. Mūsu uztvere ir ierobežota, un to nosaka iepriekšējā pieredze un personīgās vērtības. Līdzīgi kā fabulā, mēs esam kā seši aklie, kas katrs no savas perspektīvas mēģina aprakstīt vienu un to pašu ziloni. Akceptējot savu ierobežotību un kļūstot atvērtākiem pret citu viedokli, mēs paplašinām savu redzes leņķi, un spējam ieraudzīt vairāk.
  3. Cieņa pret atšķirīgo. Tieši dažādībā slēpjas dzīves skaistums un komandas spēks. Jo dažādāki ir komandas dalībnieki, jo vairāk nianses komanda spēj ieraudzīt. Tiesa, ar nosacījumu, ka katra balss tiek sadzirdēta. Vairojot toleranci un cieņu pret atšķirīgo, mēs kļūstam iejūtīgāki un spējam labāk sadzirdēt sevi un citus.
  4. Prasme paskatīties uz vienu un to pašu lietu no dažādām perspektīvām. Rūgtā patiesība ir, ka lielu daļu dzīves mēs pavadām autopilotā, jo mūsu smadzeņu spēja pārstrādāt informāciju ir ļoti ierobežota. Citas redzes punkta, perspektīvas, atrašana prasa piepūli, tomēr ieguvums pārspēj ieguldījumu. Pētījumi norāda, ka prasme ieraudzīt vairākas perspektīvas, būtiski uzlabo gan lēmumu kvalitāti, gan komandas darba sniegumu.


Kļūstot iejūtīgākiem pret dažādo un atšķirīgo, mums ir iespēja gan izvairīties no konfliktiem paaudžu starpā, gan kļūt par saliedētāku komandu, kurai viss ir pa spēkam. Pieņemot, ka darbā mēs pavadām lielāko daļu sava nomoda laika, uzskatu, ka šis ieguvums ir ieguldīto pūļu vērts.