E-apmācības kā ekonomiska izvēle lielas darbinieku mainības gadījumā

E-apmācības kā ekonomiska izvēle lielas darbinieku mainības gadījumā

 

Strādājot uzņēmumā, kas veido e-apmācību kursus uzņēmumiem visā Eiropā, kā arī ASV un Kanādā, ir viegli pamanīt pārmaiņas personāla apmācības jomā. Viena no visizteiktākajām tendencēm ir vajadzība piemēroties biežai darbinieku mainībai. Mainoties darba ņēmēju paaudzei, mainās arī darba kultūras paradumi, un ilgstošs darbs nemainīgā amatā vienā uzņēmumā nu jau kļūst drīzāk par izņēmumu, nevis normu. Attiecīgi uzņēmumiem arvien biežāk nākas saskarties ar situāciju, ka regulāri nepieciešams informatīvais atbalsts, pieņemot jaunus darbiniekus. Neatkarīgi no tā, vai šī informācija tiek sniegta likuma prasību ietvaros (kā darba drošības vai ugunsdrošības instrukcijas), vai arī ietilpst uzņēmuma personāldaļas pienākumos, fakts ir nemainīgs: darbinieki mainās, un visiem sākumā vajadzīgs viens un tas pats. Viens un tas pats. Viens un tas pats. Pazīstat šo sajūtu? Pat ja tā nav jūsu uzņēmuma ikdiena, noteikti varat iztēloties, ka šādas apmācības var būt nomācoši garlaicīgas - un šajā gadījumā es runāju par garlaikotu apmācību vadītāju, kam jau kuro reizi jāstāsta vieni un tie paši uzņēmuma iekšējās kultūras noteikumi. Turklāt jāņem vērā, ka jaunu darbinieku plūsma var būt ļoti neviendabīga, taču apmācību izmaksas bieži ir nemainīgas neatkarīgi no tā, vai apmācāmo jauno darbinieku grupā ir 2 cilvēki vai 20. Tātad - dārgi un garlaicīgi.

Meklējot risinājuma iespējas, bieži tiek pieņemts lēmums ieviest e-apmācības, taču būtiski sākumā izsvērt visus par un pret. Svarīgi izvērtēt pasniedzēja funkcijas un klātbūtnes apmācību lietderību - jo dārgākas ir pasniedzēja izmaksas, jo finansiāli izdevīgākas e-apmācības, taču ir situācijas, kad, pasniedzot jaunu informāciju, tieši personības harismai var būt izšķiroša nozīme. E-apmācības nederēs arī situācijās, kad darbinieku apmācībai darbā ar e-apmācībām jāiztērē vairāk resursu nekā ierastajām grupas apmācībam ar pasniedzēju.

Kā personāldaļas darbu atvieglojošs vai vismaz atbalstošs lielums savukārt ir vienkāršota darbinieku testēšana. Strādājot ar sadarbības partneriem, kuru uzņēmuma funkcija ir klientu apkalpošana, esam saskārušies ar vajadzību pēc darbinieku novērtēšanas sistēmas ar mērķi uzturēt kvalitātes latiņu. E-apmācības, kas veidotas ar šādu mērķi, ar dažādu uzdevumu palīdzību var palīdzēt uzrādīt kādu problēmu vēl tikai darbinieka pārrunu vai pārbaudes laikā. Tās var būt būt dažādu situāciju izpēlēšanas scenāriji, novērtējot klientu apkalpošanu vai rīcību problēmsituācijās, uzrādot darbinieka spēju pieņemt lēmumu vai vispārīgo izpratni.

 Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu, piedāvāju trīs ekspresjautājumus ar mērķi saprast, vai vērts apsvērt e-apmācību iespēju:

1.       Vai gada laikā jūsu uzņēmumā tiek pieņemti vismaz 100 darbinieki?

2.       Vai jums regulāri jāveic atkārtotas apmācības visiem uzņēmuma darbiniekiem (likumiskās prasības)?

3.       Vai apmācības par kādu tēmu jāveic bieži?

Ja atbilde uz vienu, diviem vai pat visiem trim jautājumiem ir apstiprinoša, tad ir zināms pamats apgalvot, ka kaut vai tikai daļēja pāreja uz e-apmācībām varētu atmaksāties, attiecīgi palielinot arī personāla vadības nodaļas efektivitāti. (Sīkāk ar finanšu aprēķiniem varat iepazīties šeit.)