Dažādība un elastība būs organizācijas SPĒKS!

2016.gada aprīlī apmeklējām  Igaunijas personāla vadīšanas asociācijas organizēto konferenci “Ola māca vistu”, kuras laikā tika apskatītas un diskutētas tēmas par būtiskākajām izmaiņām darbā un darba attiecībās tuvākajās desmitgadēs, kā veicināt sadarbību starp dažādām paaudzēm darba vietā, kā atklāt katra darbinieka maksimālo potenciālu, būtiskākās izmaiņas organizācijā un vadībā, lai būtu inovatīvi un atbilstoši risinājumi esošajā situācijā.

Konferences laikā apskatot iepriekš minētās tēmas dažādu lektoru interpretācijā, galvenās atziņas par svarīgāko, kas būtiski ietekmēs  nākotnes darba transformāciju, bija vienotas un tās ir :

• Tehnoloģiju attīstība un digitalizācija

• Globalizācija un ekonomiskās pārmaiņas

• Darbaspēks un demogrāfija 

Peeter Koppel no SEB Bankas pievērsa mūsu uzmanību šī brīža Igaunijas un pasaules ekonomiskajai situācijai un nākotnes tendencēm, kur lielu lomu spēlē demogrāfija, proti, cilvēku, potenciālo darbinieku skaita samazināšanās, kas rada spiedienu paaugstināt atalgojumu, bet ekonomiskā situācija jau šobrīd īsti nepieļauj šādu iespēju, tomēr kopējā cīņā par darbiniekiem, darba devēji turpina piedāvāt neadekvāti augstu atalgojumu atsevišķu profesiju pārstāvjiem, lai piesaistītu savam uzņēmumam, bet tas kropļo darba tirgu, kā rezultātā ir iespējama kārtējā krīze. Šī uzruna katram lika padomāt globālāk, vismaz valsts, ne tikai savā personīgajā -  darba ņēmēja  līmenī, par prasībām, kuras izvirzām darba devējam, vai tas nākotnē mums pašiem nebūs “duncis mugurā”, kas izpaudīsies kā uzņēmumu reorganizācija un darba tiesisko attiecību pārtraukšana, jo darba devējs nespēs “vilkt” šo smago slogu. Darba devējiem ieteikums sacensībā par labāko darbinieku ir nezaudēt saprātu, lai darbinieka vēlmes, kas ir augstākas nekā darba devēja iespējas, neradītu negatīvas sekas ilgtermiņā.

Tehnoloģiju straujā attīstība būtiski mainīs Personāla vadību. Pirmkārt, veidu kā mēs, darbinieki, strādājam un kā mēs, personāla vadības jomas speciālisti, īstenojam personāla vadības funkcijas. Bobs Mortons (President EAPM, Chair CIPD Enterprises Ltd) norādīja, ka nākotnes darbaspēka vadīšanā būtiskākais nebūs tehnoloģijas kā tādas , bet gan jauni veidi kā strādāt kopā, ko nodrošinās jeb padarīs iespējamu jaunās tehnoloģijas. Tās pašos pamatos mainīs veidu kā mēs strādājam – kā darbs tiks padarīts, kur tas tiks izdarīts, kad un kurš to darīs.

Šobrīd jau vairāki Start-up uzņēmumi Igaunijā ir izveidojuši inovatīvas iespējas darba meklētājiem un darba devējiem, piemēram, Jobbatical.com  ir vietne, kur darba iespējas tiek piedāvātas globālā līmenī un personāla atlase, talantu piesaistīšana arī notiek šajā līmenī. Jobbatical radītāji šo platformu uzskata par lielisku iespēju piesaistīt pasaules labākos speciālistus Igaunijas darba tirgum, piedāvājot eiropeisku dzīves līmeni, drošu vidi, skaistu un tīru dabu, kas šobrīd ļoti daudziem ir vērtība. Igauņi apzinās, ka labākie Igaunijas speciālisti aizplūst uz citām pasaules valstīm, darbinieki jāsāk piesaistīt globālajā tirgū un jādomā par viņu integrāciju Igaunijas sabiedrībā, pretējā gadījumā trūks darba rokas, kas negatīvi ietekmēs ekonomiku. Otrs inovāciju rīks Teleport.org, kuru atverot ir skaidrs vēstījums. 


Teleport.org piedāvā iespēju ceļot un nopelnīt. Kāpēc tāds piedāvājums?  AISEC jauniešu aptaujā uz jautājumu, ko jūs darītu, ja jebkas, ko jūs dariet, būtu apmaksāts, visbiežāk pieminētā atbilde bija - ceļotu! Pēc tam sekoja rakstītu, strādātu nevalstiskajās organizācijās. Galvenie motivatori jauniešiem  ir brīvība un piedzīvojuma gars. Un Teleport piedāvājums lieliski kalpo kā rīks šo jauniešu sapņu īstenošanai.

Vēl viena platforma, kas atbalsta jauniešu vēlmi pēc elastības un darba & privātās dzīves sabalansēšanu ir: .https://goworkabit.com/

           

Tamara Erickson ( London Business School, Tammy Erickson Associates) - jāatzīmē - ļoti atraktīva un interesanta lektore, minēja, ka mēs gaidām Millenials kā kaut kādu brīnumu un kā citplanētiešus ienākam darba tirgū, bet patiesībā jaunieši vēlās to pašu, ko visos laikos jaunībā cilvēki vēlas - mainīt pasauli, viņi ir  aktīvi revolucionāri. Mainās tikai veids,  kā tas tiek īstenots. Līdz ar to uzņēmumi, kas nespēs to pieņemt, būs zaudētāji un esošajiem uzņēmuma darbiniekiem, sniedzot savas zināšanas/pieredzi jauniešiem, ir jāizmanto lieliskā iespēja smelties idejas no jauniešiem un mācīties arī no viņiem.

Atziņa kopumā no šīs konferences - dažādība un elastība būs  organizācijas SPĒKS!

Konferenci apmeklēja un ar atziņām dalās AS “Latvenergo” Baltijas personāla vadītāja Santa Ustrisova .