Galvenās atziņas no konferences HR Vision 2015 Amterdamā! (2015. gada 2. un 3. jūnijs)

 

 

Konferences 4 galvenās tēmas/bloki:

Talantu vadība

Vadītāju attīstība

Darbinieku iesaistība

Darba devēja tēls un atlase

 

Galvenās atziņas no konferences:

 • Vadītājs

Mūsdienās uzņēmumi no vadītāja gaida neeksistējošu dzīvnieku, kurš prot pielāgoties jebkurai situācija, kuram ir neizsmeļoši resursi, kurš stabili “turas uz kājām”, kurš ir līdzīgs mums pašiem (lai kādi mēs būtu) utt. J Cik reāli ir tādu atrast?

  

 • Vadītāji – uzņēmumu galvenais mācībspēks

Vadītāji ir tie, kas dalās ar zināšanām un māca. Vadītājs 1/3 no sava laika pavada mācot un attīstot savus darbiniekus.

Philips International – līderu iedvesmas stāsti – video, kuros vadītāji stāsta par to, kādi viņi ir kā vadītāji un tad nodod stafeti tālāk. Mācīties no labākajiem!

MAERSK Line - vadītāji kā iekšējie treneri (“People listen to their manager more then they will ever listen to a trainer”) – šāda pieeja ir kā stratēģijas daļa un daļa no vadītāja atbildībām, vadītāja loma uzņēmuma attīstībā. 45% no visām mācību programmām vada vadītāji.

 • Vadītāju apmācība

Cambridge Leadership Group pieeja vadītāju apmācībā - Transformation NOT training. 3 vadītāju līmeņi – Management mind, Leadership mind, Enterprise mind. Mācību procesā notiek pāreja (transformation) no viena līmeņa uz nākošo.

Pieeja mācību procesam – praktiska, uz gadījumu analīzi balstīta, mācās darot, nozīme atklātībai, procesā tiek ļoti daudz jautāts (atvērtie jautājumi) un analizēts, notiek diskusijas.

Galvenā atziņa - uzņēmumiem jāsaprot, kāda līmeņa vadītāji tiem vajadzīgi, jo ne vienmēr nepieciešams, lai visi vadītāji būtu augstākajā līmenī.

 • Pārmaiņas

Tā kā mūsdienās viss nemitīgi mainās un bieži saskaramies ar pārmaiņām, tad daudzi lielie uzņēmumi (Opel, GE) iesaka pārmaiņu procesos iespējami biežāk iesaistīt darbiniekus, tad viņi jūtas piederīgi, atbildīgi un iesaistīti. Tas ir ilgstošs process, bet tas strādā.

 • Mācības

Arvien vairāk uzņēmumu turpina izmantot e-mācības.

Pārsvarā iekšējās mācības- 75% no visām programmām tiek nodrošinātas kā iekšējās mācības (MAERSK Line).

Mācībām jābūt «just in time».

 • Mācību novērtējums

“Awareness does not provide any results. A Change in Behavior is our Success Criteria.”

Mācību efektivitātes novērtējums (MAERSK Line) - vadītāja vērtējums, vai redz izmaiņas uzvedībā + KPI tur, kur to var pielietot (piem., skatās pārdošanas apjoma izmaiņas, klientu aptauju rezultātus).

 • Iesaistība

Kā vadītāji sagrauj vai rada komandas iesaistību (Nick Starritt, SIROTA).

Darbinieku iesaistību lielā mērā nosaka vadītājs – viņa kompetence. Nozīme ir vadītāja emocionālajai inteliģencei. Pastāv korelācija starp emocionālo inteliģenci, iesaistību un darba izpildi. Vadītāja uzvedība ietekmē darbinieka iesaistību un rezultējas darba izpildē.

Pēdējā laikā uzņēmumi vairāk sāk vērtēt nevis vadītāja profesionālo kompetenci, bet gan personību (Hogan assesment – uz personību balstīta vadītāja novērtēšana) pēc sekojošas formulas - kas tu esi (personība), kā uzvedies (uzvedība), kā ietekmē komandu.

Ieteikums uzņēmumiem - ja vēlaties palīdzēt vadītājiem paaugstināt darbinieku iesaistību – vērtējat vadītāja personību (gaišās/tumšās puses), vērtējat komandas iesaistību un citas saistītās lietas (piem., efektivitāti), parādiet saistību, nodrošiniet koučingu, parādot, kā sasniegt vēlamo ar pareizu uzvedību / samazinot tumšās puses ietekmi.

 • Komunikācija

Akcentē neformālās komunikācijas nozīmi.

 • Darba un dzīves līdzsvars jeb prāta veselības nozīme (“veselīga prāta šķīvis”) – bez tā, ka jāstrādā, jāatvēl laiks gulēšanai, sportiskām aktivitātēm, izpētei, spēlēm, atvaļinājumam, komunikācijai. Arī darbā jābūt brīdim atelpai, jābūt telpai, kur to darīt – apzinātības treniņu nozīme.
 • Kompetences

Rūpes kā nākotnes kompetence – personīga attieksme pret darbinieku, zini, kas notiek viņa dzīvē. Rūpēties – fiziski, emocionāli (atbalsts), mentāli (zināšanas), garīgi (ticība, virzība).

 • Radošums

IZKĀPT no kastes! (Kai Kight) Vai paši rakstāt savas dzīves mūziku, vai spēlējat pēc citu sarakstītām notīm? Vai veidojat paši savas, jaunas skaņas, vai atdarināt jau esošas, citu izveidotās? Būsim radoši! ATĻAUSIM SEV būt radošiem, jo tā ir uzdrīkstēšanās - https://www.youtube.com/watch?v=eGGhlLW3GUA.