Kā dabūt darbu?

Viena no manām neformālajām nodarbēm ir konsultēt draugus un paziņas darba meklējumos.

 

Pēdējo 2 nedēļu laikā satiku divus sev labi pazīstamus cilvēkus, kuri ilgstoši (apmēram gadu) nevar atrast sev darbu. Iemeslu saraksts, kāpēc augsti kvalificēts speciālists, labs vadītājs ir palicis darba tirgum nevajadzīgs mūsdienās ir daudz garāks kā to gribētos atzīt. Un bieži vien 99,9% gadījumu – tā ir situācija, kas noteica, ka cilvēks paliek bez darba nevis tas, ka cilvēka spējas, prasmes vai iemaņas vienā jaukā dienā būtu sabojājušās.

 

Iemesls, kāpēc rakstu šo blogu ir divējāds. Pirmkārt, es gribu aicināt visus izklaidējošos, pusizglītojošos un visādus citus masu medijus izbeigt kultivēt sabiedrībā domu par to, ka galvenais ir labi justies, būt atvērtam un viss notiks. Otrkārt, sniegt reālus ieteikumus tiem, kas ir bez darba.

 

How to get a job?

 

One of my informal activietis is to consult friends and acquintances in job search.

 

Within last two weeks I’ve met two good acquintances, who are in a job search for long time (about a year). The list of reasons why today high qualified specialist, good manager is out of the job market, is much longer that we would like to admit. And too often 99,9% od cases – it is a situation, not the person dictating that peprson is out of job. The individualš skills and knowledge doesn’t become useless in one day.

 

I’m writing this blog because of two reasons. First, I want to invite all peopel and mass media forming the worldview of people to stop to cultivate the idea that you just have to be open and happy, and then everything will happen as you want. Second, I want to give some real advise to those looking for job.

 

Par pirmo. Un manu jautājumu – ok, Tu esi bez darba. Ko Tu dari, lai atrastu darbu? Saņemu atbildi “Es esmu atvērts/-a piedāvājumiem…” vai “Es daudz laika veltu mājai un saviem hobijiem, tas man ļauj justies labi…”. Es parasti atkārtoju jautājumu “Kas ir tas, ko Tu D A R I, lai atrastu darbu?” un ka likums saņemu tieši šīs pašas atbildes. Nu jau ar asarām acīs. Bet atbildes mana jautājumam vienkārši nav. Tāpēc mīļie masu mēdiji un sabiedriskās domas veidotāji, lūdzu, veicinām ideju, ka lai būtu labi ir jāiegulda darbs. Intensīvs darbs. Katru dienu. Mērķtiecīgi. Veiksme neatnāk pie tiem, kas ir atvērti vien, veiksme atnāk pie tiem, kas veic.

 

The first. On my question : “OK, You’re without job. What do yo do to fined one?” I get an answer “I’m open to options…” or “I’m dedeicating a lot of time for my home and hobbies. It makes me feel better…”. I usually repeat the question “What exactly is it what you D O to find a job?”. As a rule, i’m getting the same answers. Now with the tears in the eyes. But there is no answer to my questions. And I know that to make yourself be open and feel happy in situation where you have no idea how you will pay your bills tomorrow is hard work. That š why, my dear mass media and other creators of general opinion, please let’s promote the idea, that the foundation of the success is hard work. Intense work. Daily work. Purposeful work. To succeed it’s not enough to be open, you have to do the job.

 

 

Un te jau sākas stāsta otrā daļa. Ieteikumi. Tātad – atvērtība tas ir labi, bet ar to ir par maz. Daudz par maz. Recepte, ko es iesaku ir:

 

1) Meklē kvalificētu palīdzību tajā dienā, kad Tevi atlaiž no darba, Tu pieņem lēmumu iet prom no darba, Tu saproti, ka robeža, lai uzmestu atlūgumu uz galda un aizcirstu durvis ir tepat. Palīdzēt var – visāda veida psiho-speciālisti, kouči, gudri personālvadības cilvēki. Draugi te nederēs, jo Tev vajag kādu, kam Tu varēsi paraudāt uz pleca.

 

2) Atpūties, bet ne vairāk kā 4 nedēļas – pēc likuma ilgāks atvaļinājums nepienākas un labi, ka tā – ieslīgt bezrežīmā un nedisciplinētībā ir pārāk viegli

 

3) Sakārto savu domāšanu - Tev vajag N A U D U, nevis D A R B U! Ja gribi darbu - ņem slotu un sāc slaucīt savas mājas pagalmu, Tev būs darbs. Ā, tas nav tas, ko Tu domā ar darbu?! Pareizi ar darbu Tu saproti to, kas nes ienākumus. Tātad naudu. Tātad Tev vajag naudu. Šajā punktā nemāni sevi ar domu, ka Tev izmaksāja lielu kompensāciju un Tev ir pietiekams bezdarbnieka pabalsts, lai Tu par to šodien nedomātu. Iespējams Tev ir kāds laiks, kad Tu var neuztraukties par naudu, bet nedomāt par to Tu nevari atļauties.

 

4) Ne vēlāk kā sava “bez darba perioda” 30. dienā uzraksti 100 idejas, kā Tu varētu nopelnīt naudu. Tas ir jāizdara 24 h laikā. Idejām jābūt vismaz 100.

 

5) Sāc strādāt pie vismaz 3 idejām no šī saraksta – raksti un sūti CV, mēģini pārdot savas profesionālās zināšanas kā pakalpojumu, attīsti savu hobiju par biznesu, varbūt realizē kādu pavisam traku ideju, ko kaimiņš sen jau gribēja izdarīt …

 

D A R I!!!

 

And here comes the second part. My recipe for job searchers:

 

1) Look for the qualified assistance in the day you are laid off, in the day you decide to quit the job, on the day you feel yourself very close to the line where you will throw resignation letter on the table. The professional help can be provided by – all kinds of psicho-specialists, career consultant, coaches and wise HR people. Friends are not great help here, and you need them to have some shoulder to cry.

 

2) Rest, but no more than 4 weeks. There is no longer vacation allowed by Labour code and it’s good. It’s too easy to get drawn in free flow and non-discipline

 

3) Make your thinking straight – you need M O N E Y no the J O B. If you want a job - str