Patērētāju uzvedības tendences

Pēdējo gadu laikā Latvijas iedzīvotāji ir piedzīvojuši daudz dažādu notikumu – COVID-19 pandēmiju, Krievijas iebrukumu Ukrainā, kā arī dažādu ar karu saistīto konfliktu saasinājumus. Visu šo notikumu ietekmi izjūt arī zīmoli – tos ietekmē gan mainīgi konkurences apstākļi, gan nozares konteksts, gan valsts un globālā mēroga kultūras ietekme.

Sekojot līdzi Kantar Atlas pētījuma datiem par patērētāju uzvedību, atklājas vairākas tendences, kā pēdējos gados ir mainījušies patērētāju ieradumi.

Vai Latvijas iedzīvotāji pērk jauna zīmola preces un produktus?

Pakāpeniski pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri tiecas pēc jaunu zīmolu precēm. Atvērtāki jaunu zīmolu izmēģināšanai ir Latgales iedzīvotāji.

Īpaši izteikti šī tendence ir vērojama gados jaunākiem iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem (2022. gadā – 10%, 2023. gadā 34%). Vienlaikus jauniešu vidū pieaug arī pieķeršanās zīmoliem (70%), kamēr sabiedrībā kopumā pieķeršanās zīmoliem jeb lojalitāte ir vidēja (55%).

Līdzīgi kā jauniešiem, arī Latgales iedzīvotājiem pieķeršanās zīmoliem kļūst spēcīgāka (no 41% 2022. gadā līdz 51% 2023. gadā).

Cik svarīga ir zīmola kvalitāte un atpazīstamība?

Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi tie zīmoli, kas nodrošina augstu produktu vai pakalpojumu kvalitāti (71%).

Sabiedrībā kopumā saglabājas nemainīga attieksme pret zīmola nozīmīgumu preču izvēlē – trešā daļa (32%) uzskata, ka labi zināmie zīmoli ir tie labākie. Tomēr jauniešu vidū (16-24 gadi) pēdējo divu gadu laikā zīmola atpazīstamība kļūst mazsvarīga.


Cik liela nozīme ir prestižiem zīmoliem, izvēloties preces un produktus?

Pēdējo gadu laikā samazinājusies prestižu zīmolu loma – arvien mazākai daļai iedzīvotāju tas ir svarīgi, lai uzlabotu/veidotu savu imidžu (2018. gadā – 32%, 2023. gadā – 25%). Īpaši tas raksturīgi iedzīvotājiem vecumā 55-64 gadi – prestižu zīmolu nozīmīgums samazinājies par 18 procentpunktiem (no 37% 2018. gadā līdz 19% 2023. gadā).

Prestižu zīmolu nozīmīgums mazinājies arī vīriešu (par 8 procentpunktiem – no 35% 2018. gadā līdz 27% 2023. gadā) un latviešu vidū (par 9 procentpunktiem – no 30% 2018. gadā līdz 21% 2023. gadā). Savukārt, ja rīdzinieku vidū prestižu zīmolu nozīmīgums pēc krituma 2021. un 2022. gadā atgriezās iepriekšējo gadu līmenī (33%), tad laukos tas ir sarucis gandrīz dubultā (par 13 procentpunktiem – no 30% 2018. gadā līdz 17% 2023. gadā).

Ko patērētāji sagaida no uzņēmumu rīcības un darbības?

Absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāju (81%) uzskata, ka uzņēmumiem jāstrādā atbilstoši ētikas principiem, un pēdējo sešu gadu laikā šāda attieksme iedzīvotāju vidū ir nemainīga. Īpaši prasīgi šajā jautājumā ir patērētāju grupa vecumā 65-74 gadi (90%).

Augsts prasīgums attiecībā uz uzņēmumu ētikas principiem vērojams sieviešu vidū, kamēr vīriešu vidū svarīgums turpina samazināties.

Līdztekus ētikas principu ievērošanai uzņēmumos 57% Latvijas iedzīvotāju izvēlas iegādāties godīgas tirdzniecības preces. Ja 2020. – 2022. gados vērojama šī jautājuma aktualitātes lejupslīde (no 62% 2019. gadā uz 54% 2022. gadā), tad 2023. gadā šis aspekts iedzīvotajiem kļūst svarīgāks (57%).

Latvijas iedzīvotāji ir prasīgi pret uzņēmumiem un to darbību, bet paši savā rīcībā ir samērā pasīvi. Vien piektā daļa jeb 22% no Latvijas iedzīvotājiem aktīvi meklē tos uzņēmumus vai zīmolus, kas cenšas kompensēt kaitīgo ietekmi uz vidi. Augstāka personīgā iesaiste ir jauniešu vidū – 39% pievērš uzmanību vides aizsardzības jautājumiem un tam, vai uzņēmumi ievēro ētiskus darbības principus.

vai

 

Kas pārsteidz vai izceļas uz kopēja fona?

Analizējot dažādus ar patēriņa ieradumiem saistītus jautājumus, īpaši izceļas jauniešu auditorija. Jaunieši aktīvāk tiecas pēc jauninājumiem tirgū, mazāk pievērš uzmanību zīmola atpazīstamībai, ir lojālāki zīmoliem, kas viņiem patīk, kā arī personīgi iesaistās un vairāk pievērš uzmanību informācijai par uzņēmumu rūpēm par apkārtējo vidi.

Par Kantar Atlas pētījumu:

Patēriņa ieradumu pētījumu Kantar Atlas veic kopš 2007. gada. 2023. gada pētījums veikts laikā no 2023. gada 30. marta līdz 5. maijam.

Pētījuma ietvaros aptaujāti 1700 Latvijas iedzīvotāji vecumā 16 – 74 gadi. Pētījuma izlase – Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīva izlase, kas veidota pēc stratificētas nejaušas izlases metodes. Intervijas veiktas, izmantojot aptaujas internetā (CAWI) metodi.

Papildu informācija par Kantar Atlas – https://www.kantar.lv/ko-mes-daram/musu-izpetes-riki/tns-atlas/