Iedvesma jauniem mērķiem pēc konferences “HR nedēļa Latvija”

Tiekoties ar personāla vadības speciālistiem ikgadējā konferencē “HR nedēļa Latvija”, rodas iedvesma jauniem mērķiem un izaicinājumiem manā profesionālajā darbībā un dzīvē.

Protams, ka konferencē iedvesmoja ne tikai izcilie lektori, bet svarīgākais iedvesmas avots bija  satikties ar  jau zināmiem kolēģiem  un  iepazīties ar jauniem domubiedriem, dalīties pieredzē un konsultēties par visdažādākajām situācijām. Radās arī lielais izaicinājums - nākamajā gadā mēģināt iegūt LPVA gada balvu, kura nav tikai pagodinājums, bet arī iespēja apmeklēt kādu vērtīgu konferenci vai mācību semināru. 

Manas atziņas no konferences ir – domāt vairāk par darbiniekiem, ieviest aktuālās tendences savā iestādē un vairāk strādāt ar savas iestādes vadītājiem. Manuprāt, šādas konferences ir vērtīgas ne tikai personāla vadītājam, bet arī iestādes vadītājam.

Jau kopš 2009.gada mūsu iestāde ir viena no 234 LPVA biedriem, kas man, maniem kolēģiem un iestādei kopumā ir devusi iespēju augt un pilnveidoties, piedalīties bezmaksas semināros, diskusijās un pieredzes apmaiņas pasākumos, saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī atlaides dalībai personāla vadības konferencēs Latvijā un personāla vadītāju/speciālistu sertifikācijai. Īpaši noderīgas un interesantas ir dažādās darba grupas, kurās iespējams sekot līdzi savas jomas aktualitātēm, kā arī iespēja apmeklēt starptautiskas konferences vai iespēju uzzināt jaunumus no biedriem, kas tajās piedalījušies.

Balstoties uz praktisko pieredzi, varu apgalvot, ka LPVA valdes priekšsēdētājas Evas Selgas izveidotā profesionāla vide dod iespēju ne tikai gūt zināšanas, pieredzi un atbalstu, bet arī katram biedram justies piederīgam un gaidītam.

LPVA ir kā ģimene personāla vadības speciālistiem, kurā nav novērojama  stagnācija, kura nemitīgi ir pilnveides un attīstības procesā un katrs biedrs tiek uzklausīts un katra biedra iniciatīva, ideja var tikt realizēta.

Papildus jau minētajām aktivitātēm LPVA saviem biedriem sniedz:

  • pieeju LPVA semināru materiāliem;
  • platformu personisko kontaktu dibināšanai;
  • forumu jautājumu uzdošanai, viedokļu apmaiņai;
  • biedru pārstāvju kontaktdatu apkopojumu;
  • personāla vadītāju/speciālistu sertifikāciju (biedriem paredzēta atlaide);
  • dalība personālvadības konferencē (biedriem paredzēta atlaide), piemēram,  konferencē #HR Nedēļa Latvija.


LPVA kalpo kā atbalsts, palīgs un padomdevējs jebkuram LPVA biedriem. 


Agrita Ribkinska

Rīgas pilsētas būvvaldes

Personāla nodaļas vadītāja


Amatu iela 4, 225.kab., Rīga, LV-1050

e-pasts: agrita.ribkinska@riga.lv

Tālr.+371 67026186