Paraksta memorandu par sadarbību cilvēkresursu jautājumos

20.05.19., Rīgā


Informācija medijiem
Paraksta memorandu par sadarbību cilvēkresursu jautājumos


Šodien, 20. maijā, Eiropā pirmo reizi atzīmētās Personālvadības dienas ietvaros tikās Labklājības ministrijas, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas, Latvijas Universitātes un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji, lai konceptuāli iezīmētu sadarbību Latvijai ļoti nozīmīgu nodarbinātības un cilvēkresursu pārvaldības jautājumu risināšanā.


Tikšanās laikā dalībnieki parakstīja memorandu, kurā paredzēta pastāvīga un aktīva sadarbība gan aktuālās informācijas apmaiņas jomā, gan citos svarīgos jautājumos.


Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs savā uzrunā vērsa uzmanību uz mūsdienīgas personālvadības lomu efektīvā pārvaldībā, un ne tikai privātajos uzņēmumos: “Personāla vadītāja, viņa zināšanu un kompetenču pilnīga izmantošana lielā mērā nosaka, cik veiksmīgs būs uzņēmums, un labs uzņēmuma vadītājs to spēj novērtēt. Tāpēc lielajās privātajās kompānijās personāla vadītājs parasti ir viens no svarīgākajiem cilvēkiem vadības komandā. Bet dažādās valsts un pašvaldību struktūrās personāla vadītāja pilnvaras nereti tiek sašaurinātas līdz personāla lietvedībai un dažādu normatīvo dokumentu precīzai īstenošanai. Taču, lai valsts kopumā dažādu efektivitātes rādītāju jomā spētu pilnā mērā īstenot savu potenciālu, attieksmei jāmainās - mūsdienīga personālvadība jāuztver kā viens no labas pārvaldības stūrakmeņiem. Tāpēc personāla speciālistu izglītības pilnveide un starpinstitucionālā sadarbība cilvēkresursu jomā ir valstiski nozīmīga.”


Arī Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietniece Aiga Balode uzsvēra personāla vadības speciālistu svarīgo lomu: “Kvalitatīva darbspēka piesaiste un noturēšana ir Nodarbinātības valsts aģentūras un personālvadības speciālistu vadītāju lielākais kopīgais un nereti dalītais izaicinājums un iespēja, kas sekmē aktīvu un personificētu sadarbību.”


Savukārt Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes Vadībzinības nodaļas vadītājs, profesors Andrejs Cekuls akcentēja to, cik svarīgi ir sagatavot personāla vadības speciālistus, kuru kompetences atbilst mūsdienu prasībām. “Laikā, kad visā pasaulē norisinās visaptveroša sabiedrības un biznesa digitālā transformācija, bet efektivitāte un produktivitāte ir viens no uzņēmumu un valsts konkurētspējas stūrakmeņiem, personāla vadības jautājumi Latvijai ir svarīgāki kā jebkad. Tāpēc LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, kas nodrošina vadošo Latvijas personāla vadības speciālistu sagatavošanu, plāno vēl ciešāk sadarboties ar LPVA mūsdienu prasībām un nākotnes izaicinājumiem atbilstošu studiju programmu īstenošanā”. Parakstītajā memorandā tādēļ ir paredzēts, ka LPVA biedri savu iespēju robežās nodrošinās prakses iespējas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentiem, kas specializējas personālvadībā.


Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga pauda optimistisku pārliecību, ka darbaspēka problēmai, ar ko arvien asāk saskaras pilnīgi visas nozares Latvijā, risinājumu tomēr var atrast. Un tas meklējams tieši valsts, izglītības iestāžu un personāla vadības praktiķu ciešā sadarbībā.

Eva Selga,

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas

Valdes priekšsēdētāja

Tālr. 29430778