20.maijā Eiropa atzīmē Starptautisko personāla vadības dienu (International HR Day)

Eiropas personāla vadīšanas asociācijas (EAPM) pasludināja 20.maiju par Starptautisko personāla vadības dienu (International HR Day), kuru atzīmēsim šogad pirmo reizi. Šīs dienas svinēšanas mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību personāla vadības  lomai uzņēmumos un organizācijās. 

Pēdējo 3–4 gadu laikā personāla vadītāja fokuss no iekšējiem procesiem transformējies uz ārējiem, reflektējot uzņēmuma vērtības un mērķus, klientu attiecības, servisu utt. Un personāla vadītājiem jāatbild uz jautājumu, vai tas, ko mēs darām uzņēmumā, rada redzamu vērtību ārpusē un ietekmē uzņēmuma spēju piesaistīt un noturēt klientus? Runājot personālvadības eksperta Deiva Ulriha (Dave Ulrich) vārdiem, galvenais personāla vadītāju izaicinājums šodien ir – palīdzēt uzņēmumiem strādāt sekmīgi un gūt panākumus. Personāla vadībā fokuss tiek vērsts uz to, lai taktiskās darbības – personāla piesaiste, rezultātu novērtēšanas, atlīdzības un motivācijas sistēmas, karjeras plānošanas un darbinieku attīstības utt. metodika – nodrošinātu uzņēmuma vienoto mērķu sasniegšanu, kļūstot par biznesa stratēģisko partneri. Darbinieku pārstāvība un atbalsts palīdz veidot organizācijā tādu vidi un kultūru, kas motivē darbiniekus, veicina augstu rezultātu sasniegšanu un iesaistīšanos uzņēmumā. Personāla vadītāju loma kā pārmaiņu virzītāju un vēstnešu prasa spēju pielāgot personāla stratēģiju atbilstoši biznesa vajadzību izmaiņām, adaptēt personāla stratēģiju pārmaiņu procesos. 

Pārmaiņu laikmets nosaka  jaunas prioritātes mūsu domāšanā  - paplašinot to -  no lokāli ierobežotām interesēm -  uz globālām sabiedrības interesēm un ekosistēmu. Tas nosaka pārmaiņas arī mūsu ikdienas procesos, t.sk.,  personāla vadības jomā.  Tāpēc pēdējo gadu laikā cilvēkresursu vadības fokuss mainās straujāk nekā agrāk,  tā tas turpinās arī šogad. Personāla profesionālim ir jāmaina veids, kā HR strādā un domā. Šodienas pamata kompetence – ir prasme dzīvot pārmaiņās un prasme strauji mācīties.

Nākotnes perspektīvā arvien aktuālāks būs arī jautājums par komunikāciju – kā veicināt efektīvu sadarbību starp komandām un cilvēkiem no dažādām kultūrām, kā vadīt virtuālas komandas. 

Ņemot vērā jaunās paaudzes pastiprināto mainību, pieaug pieprasījums risinājumiem, kas vienkāršo procesus, nodrošinot to caurspīdīgumu, samazina laika patēriņu un piedāvā datu analīzi lēmumu pieņemšanai. Arī darbinieku iesaistes un motivācijas jomā vērojamas straujas pārmaiņas. Jau sen pagājuši laiki, kad produktivitāti varēja panākt, liedzot pieeju internetam vai ierobežojot mobilo ierīču lietošanu. Šobrīd darbinieki un tehnoloģijas ir neatdalāmi, tāpēc aizvien vairāk tiek domāts, kā mobilās ierīces un “gadžetus” izmantot darbinieku novērtēšanā, atgriezeniskās saites radīšanā, apbalvošanā un iesaistē. Pieaug pieprasījums pēc uzņēmumu iekšējiem sociāliem tīkliem ātrākai komunikācijai, spēļošanas risinājumiem procesu uzlabošanai un darbinieku motivēšanai, kā arī virtuālajām apmācību platformām zināšanu nodošanai un pārbaudei.