Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un jārisina daudzi citi jautājumi.

Ikdienā uzņēmumi mēdz iekrist divās galējībās – mēģina pēc iespējas izvairīties no dokumentiem, vai tieši pretēji – jebkādas darbības noformēšanu veic tikai ar papīra dokumentu palīdzību. Un tā rodas kārtība pēc kārtības, rīkojums pēc rīkojuma, kuros darbiniekiem paliek grūti orientēties.

Šajā rakstā izanalizēšu, kādi personāla dokumenti būtu obligāti organizācijās, bez kādiem varētu iztikt.

https://www.visma.lv/blogs/kadi-personala-lietvedibas-dokumenti-nepieciesami/