Dažādības un iekļautības loma organizācijās.

2018. gada 6.septembris – Thomson Reuters publicē Top 100 Dažādību un iekļautību atbalstošos uzņēmumus. Accenture iegūtais indekss 84,25% nodrošina pirmo vietu. Komunikācijas kanālus pāršalc ziņa, ļoti daudzi cilvēki priecājas un ir gandarīti par sasniegto. Bet ir arī tie,kuri vienaldzīgi parausta plecus – kāda tam nozīme, ko tas mums dod?

Patiešām – kāpēc tik daudz laika,enerģijas un, galu galā, arī finansējums jāvelta dažādībai? Jo dažādība taču ir fakts. Viena no lielākajām dažādības meistarēm ir daba – krāšņa un neatkārtojama. Bet neskatoties uz to,ļoti bieži tiek runāts par spēju redzēt un sadzirdēt atšķirīgo.

Definīcijā par daudzveidību tiek minētas divas dimensijas - redzamā un neredzamā. Redzamā dimensija - rase,etniskā piederība, vecums, dzimums; savukārt neredzamā dimensija ietver domāšanas stilu, sociāli ekonomisko līmeni, izglītību, vērtības un pārliecību. Iekļautības aktivitātes pārsvarā ir vērstas uz redzamajām atšķirībām, taču tas ir lielisks sākums tām aktivitātēm,kuras tiek veiktas,lai atbalstītu neredzamo dažādības dimensiju. Cik bieži jums sanāk aizdomāties par dažādības neredzamo dimensiju? 


Tiek uzskatīts,ka jautājums par dažādību darba vietā tika aizsākts jau 1948.gadā, ar ASV prezidenta Harija S. Trumena rīkojumu par segregācijas samazināšanu bruņotajos spēkos.

Bet kas notiek 2018.gadā? Cik tālu ir pavirzījusies izpratne par dažādību un kāda loma ir iekļautībai?

Ja dažādība ir tikt uzaicinātam uz ballīti, tad iekļautība ir uzaicinājums uz deju (Verna Mayers). Teikums,kas ļoti labi raksturo dažādības un iekļautības lomas.

Var izveidot visdaudzveidīgāko organizāciju pasaulē, bet, ja nav iekļaujošas kultūras, kurā tiek novērtētas katra cilvēka labākās īpašības un prasmes, lai viņi gan augtu paši, gan palīdzētu augt organizācijai – dažādības spēku nevar izbaudīt. Tātad - spēja iekļaut. Un nav runa par asimilāciju vai integrāciju, būtiski ir apzināties,ka pilnīga iekļaušana ietver gan piederības sajūtu, gan vidi,kurā cilvēki brīvi dalās ar savām idejām un var justies droši par savu unikalitāti. Izjūtot piederību un identificējoties ar organizāciju, cilvēki dabiskā veidā vēlas atbalstīt organizācijas attīstību.

Atcerieties situāciju jūsu darba vai privātajā dzīvē,kad varat teikt – tiku pieņemts un manas prasmes un pieredze tika novērtēta? Kādas sajūtas jūs pārņem? 

Dažādība bez iekļaujošas kultūras ir nopietni apdraudēta, jo iekļaušana ir vienīgais ceļš, lai uzbūvētu dažādību organizācijā. 

Emocionālā līmenī ir ļoti labi nolasāms,ka cilvēkiem ir patīkami strādāt dažādību atbalstošās un iekļaujošās organizācijās. Taču - tikpat būtiski ir arī paskatīties uz izmērāmiem labumiem, ko šāda kultūra sniedz organizācijām. 

Biežāk minētie ieguvumi:

  • Dažādība ir lielisks radošuma un inovāciju avots, kas, protams, palīdz piedāvāt arī klientiem inovatīvus risinājumus.
  • Dažādība uzlabo finansu rādītājus.
  • Pētījumi liecina,ka 80% Y paaudzes pārstāvji meklē organizācijas, kuras nopietni atbalsta vienlīdzību un dažādību.
  • Grupas, kuras ir veidotas pēc dažādības un iekļautības principiem, piegādā par 60% labākus rezultātus un krietni ātrāk pieņem lēmumus.

Dažādība un iekļautība ir daļa no tagadnes un, pilnīgi noteikti, tiek sagaidīta nākotnē, ja vēlamies kaut ko mainīt savā darba vidē. Tāpēc aktuāls ir jautājums – kā?

Esmu pārliecināta,ka vienā dienā nevar izveidot iekļaujošu darba vidi. Šis process ir veicams soli pa solim, bet būtiskākais ir – būt atvērtiem, skatīties pēc nezināmā un izpētīt to, jautāt un neizdarīt pieņēmumus. Un, ak, šie mūsu iekšējie aizspriedumi! Mums visiem tie ir. Un arī tie mēdz nostāties izzināšanas un izveides ceļā. Tāpēc iekļaujošas organizācijas kultūras izveide iet roku rokā ar darbu ar sevi un saviem jautājumiem.

Viennozīmigi – ļoti liela loma ir vadītājiem, ir būtiski,ka izmaiņas sākas ar vadības komandu,tāpēc šis ceļojums ir jāsāk ar vadītāju izglītošanu. Bet nedrīkst aizmirst,ka ikkatram cilvēkam organizācijā ir jāredz un jāsaprot sava loma šajās izmaiņās, jo dažādība un iekļautība sākas ar katru no mums!

Lai izdodas!

Liene Atholde

Human Capital and Diversity lead

Accenture

New research Diversity 

 “The Neuroscience of Inclusion: How we can leverage the brain to build smarter teams” Christine Cox, Josh Davis, David Rock, Camille Inge, Heidi Grant Halvorson, Jacqui Grey, Lisa Rock

3“Why Belonging is Key in Today’s Workplace” Lisa Shelly, SwitchandShift, 2014