Valsts pārvaldes iestāžu Administratīvo departamentu un Personāla nodaļu darbinieku apmācību projekts "Personālvadība un darba vide"

11. septembrī uzsākts Valsts administrācijas skolas un LPVA Valsts pārvaldes iestāžu Administratīvo departamentu un Personāla nodaļu darbinieku apmācību projekts "Personālvadība un darba vide". Mācību mērķis ir veicināt cilvēkresursu vadības procesu attīstību un atbilstību jaunākajām tendencēm, lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus, attīstīt un trenēt prasmes cilvēkresursu vadības procesu un pakalpojumu attīstīšanā. Šodien kopā ar LPVA valdes priekšsēdētāju Evu Selgu, Cilvēkresursu vadības konsultanti Signi Enkuzēnu un SIA "Lattelecom" personālvadības direktori Ingrīdu Roni valsts pārvaldes iestāžu kolēģi runāja un domāja par Cilvēkresursu stratēģijas teoriju un praksi.