Organizāciju paradoksi - ar citu redzējumu un humoru!

Tiklīdz mēs kļūstam apmierināti ar viena veida redzējumu uz situāciju, lietu vai ideju, arvien atrodās kāds, kas mums norāda, ka uz to pašu lietu var būt tieši pretējs skatījums. Paradoksi sagrauj mūsu priekšsatus par vienīgo pareizo redzējumu. Un tikai, atrodot un atpazīstot paradoksus, mēs spējam mainīt domāšanas virzienu, paskatīties uz lietām no cita skatupunkta. Bet galvenais - paskatīties uz dzīvi ar humoru. Zinot, cik ļoti tev patīk paradoksi, Motify ieskatījās Deiva Greja (Dave Grey) grāmatā Liminal Thinking, kur viņš apkopo organizāciju paradoksus. https://www.motify.lv/lv/Thought/Index/28