Saruna ar Datakom personāla vadītāju Daci Saliņu

SIA „Datakom” ir viens no Latvijas respektablākajiem IT uzņēmumiem. Uzņēmums lepojas, ka var nodrošināt saviem klientiem pilnu servisu – programmēšanu, ražošanu un pārdošanu. Ar Datakom personāla vadītāju Daci Saliņu ir ļoti aizraujoši sarunāties: laiks paskrēja nemanot, bet liekas, ka runāt varētu vēl un vēl par dažādām tēmām.

            Personāla vadībā Dace nonākusi lēnām un daudz dažādu veiksmīgu sakritību rezultātā, kā arī pateicoties pašas interesei un iniciatīvai. Lai gan sākotnējā Daces izglītība tika iegūta Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā kvalifikācijā 1.- 4. klašu skolotāja, tomēr, lai savas zināšanas turpinātu papildināt, Dace nolēma turpināt studijas uzņēmējdarbības vadības jomā, pabeidzot gan bakalaura, gan maģistratūras programmas. Akadēmiskā izaugsme noritēja paralēli bērnu kopšanas atvaļinājumiem (Daces ģimenē aug 3 bērni) un, atgriežoties darba vidē, Dace darba karjeru sāka advokātu birojā par sekretāri. Savas intereses un iniciatīvas dēļ, uzņēmumā pievērsusies personāla lietvedības jomai, kura iepriekš nebija ieviesta. Vēlāk savas kompetences papildinājusi un attīstījusi starptautiska uzņēmuma personāla departamenta mācību centrā, kas devis arī plašāku priekšstatu par personāla vadības lietām kopumā – kas tas ir, ko tas nozīmē un cik daudzpusīgs darbs tas ir. Drosme un pārliecība par šīs jomas izvēles pareizību turpinājusies arī strādājot būvniecības kompānijā par personāla vadītāju, kas, kā Dace atzīst, bijusi pamatīga dzīves skola un rūdījums turpmākai attīstībai. Nu Dace jau 6 (sešus) gadus sevi veiksmīgi pierāda un savas idejas realizē Datakom komandā.

Daces ikdiena ir ļoti saspringta, jo gan personāla lietvedību, gan citus personāla projektus ģenerē, vada un realizē viena. Lai visu paspētu laikus, savu darba nedēļu Dace sadalījusi ļoti rūpīgi - piektdienās „papīra darbi” t.i. iesniegumu apstrāde, rīkojumi un rēķini. Tā esot vieglāk plānot darbu, kas netiek darīts haotiski. 

            Labākais veids kā sajust noskaņojumu uzņēmumā ir komunikācija ar darbiniekiem - noskaidrot viņu vajadzības vai nolīdzināt bažas var tikai aprunājoties ar darbiniekiem. Dace to savā ikdienā dara ļoti daudz, jo visus dokumentus darbiniekiem nodod personīgi nevis caur vadītāju. Tas prasa daudz laika, bet arī ir ļoti vērtīgi. Uzsākot darbu Datakom, Dace pat uzņēmusies aizvietot sekretāri prombūtnēs un tas esot bijis vērtīgi, ne tikai, lai redzētu un novērtētu kolēģes darbu, bet arī, lai vairāk sajustu kopējo darba vidi un noskaņojumu uzņēmuma, jo kolēģi labprāt pienākuši aprunāties, pajautāt dažādas lietas. Ne tikai Dacei, bet arī uzņēmuma vadībai darbinieku labsajūta ir ļoti svarīga.

            Jautājot Dacei kā paiet ikdiena vīriešu kolektīvā (Datakom šobrīd no 85 darbiniekiem strādā tikai 20 sievietes) – kādi ir izaicinājumi un vai viegli vadītājus pārliecināt par darbinieku vajadzībām, tad Dace nedomājot saka, ka viņai ar Datakom vadības komandu ir ļoti paveicies, jo vadības sapulcēs izdiskutētie un pieņemtie lēmumi tiek pilnībā izprasti un viņa ir pilnīgi pārliecināta, ka tieši tādi tiek „aiznesti” līdz pārējiem darbiniekiem. Tas nozīmē, ka vadības komandā izpratne par personāla projektiem ir vienota, kas atvieglo darbu visos līmeņos. Jāpiemin, ka Datakom vadītāju vidējais vecums ir starp 30 un 40 gadiem, kas ir būtisks vienojošs faktors. 

            Lai prezentētu un realizētu jaunas idejas, kā arī lieki netērētu uzņēmuma vadītāju laiku, Dace ņem vērā pieeju, kas viņai ļoti atvieglo ikdienu un pie kā viņa stingri pieturās – uz sapulcēm vienmēr iet sagatavotai t.i. saprotot idejas izmaksas, uzņēmuma ieguvumus, kā arī idejas efektivitātes rādītājus. Kā piemēru viņa min, uzsākot darbu Datakom visiem darbiniekiem tika nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises, kuras izmantoja apmēram 20 darbinieki! Liksies, kā tas var būt, jo veselības apdrošināšanas polise ir ļoti labs instruments, ko piedāvājam saviem darbiniekiem, kā nozīmīgu labumu. Izrādās uzņēmums lielu naudu “izmet vējā” par produktu, kas patiesībā darbiniekiem nav nepieciešams tādā formātā. Dace veica pētījumu pēc metodoloģijas un noskaidroja Datakom darbinieku vērtības, pēc kurām piemeklēja vislabākos instrumentus, kas Datakom darbiniekus patiesi motivē. Tā ir veselības apdrošināšana kombinācijā ar pasākumiem, uz kuriem darbinieks var doties ar ģimeni – ceļojumi, SPA, kartingi, kino utt. Datakom darbinieku vērtību noteikšana izvērtās par ārkārtīgi būtisku un nozīmīgu projektu – tā rezultātā uzņēmums efektīvāk izmanto līdzekļus un darbinieku apmierinātība ir paaugstinājusies.

            Interesanta ir uzņēmuma politika, runājot par darbinieku pasākumiem. Tā respektē darbinieku brīvdienas, tāpēc gan sporta spēles, gan uzņēmuma Ziemassvētki un cita veida korporatīvie pasākumi tiek organizēti darba dienā un darba laikā. Piemēram, Ziemassvētku pasākumā biroja sapulču telpās tiek izbīdītas sienas, lai varētu saklāt garu svētku galdu, lai visi darbinieki varētu kopā pusdienot. Dace vairākkārtīgi uzsver, ka darba devēja pieeja darbiniekiem ir elastīga. 

            Jauns gads tika uzsākts ar darbinieku attīstības pārrunām, pēc kurām Dace sēdīsies pie galda ar vadītājiem un katram darbiniekiem veidos individuālo attīstības plānu. Veidojot katra darbinieka attīstības plānu, liela uzmanība tiek veltīta zināšanu nodošanai vai, kā Dace saka, zināšanu dublēšanai, nodošanai un pēctecībai, lai vienam procesam nebūtu tikai „viens turētājs” un darbiniekiem būtu mierīgs atvaļinājums vai slimošana. Dace ir pārliecināta, ka mierīgs atvaļinājums vai pilnvērtīga veselības atgūšana slimošanas laikā, Datakom darbiniekiem ir ļoti labs motivators. Nākošais lielais darbs saistīts ar darbinieku apmierinātības pētījumu, kas Datakom notiek katru gadu un tajā gadu no gada iesaistās virs 75% darbinieku.

            Darbinieku attīstības plāna neiztrūkstoša sadaļa ir mācību vajadzību noteikšanu. Dace min, ka darbinieku apmācībai, ļoti aktīvi izmanto Eiropas Savienības fondus, kā arī ražotāju un piegādātāju apmācības, līdz ar to par mācību nodrošinājumu jāuztraucas neesot, jo visas vajadzības var apmierināt. 

Datakom ir Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas Gada projekta balvas 2015 finālists. Konkurence bija ļoti sīva, jo katrs projekts bija īpašs savam uzņēmumam. Atceroties dalību konkursā, Dace kā galveno mērķi min parādīt Latvijas uzņēmumu, kurš sasniedz efektīvus personāla atbalsta mērķus ar sabalansētiem un precīzi mērķētiem naudas resursiem un  vissvarīgāko –vēlmi iedziļināties, domāt, meklēt, risināt! Dace stāsta, ka labprāt ar savu projektu par darbinieku vērtību noteikšanu un uz to balstītu labumu izvēles sistēmu izveidi dalās ar jebkuru interesentu, jo uzskata, ka viens otram varam un vajag palīdzēt, atbalstīt, motivēt. Projektu nav iespējams realizēt „viens pret vienu”, bet kā iedvesma var lieliski noderēt, tāpēc Dace aicina citus personāla vadības kolēģus dalīties ar saviem veiksmes stāstiem, jo kādam sīkums, bet citam liela lieta!

            Nobeigumā Dace novēl LPVA būt redzamākai, aktīvākai, progresīvākai savā komunikācijā  - kļūt par līdzvērtīgu un nopietnu sarunu biedru mūsu valsts diskusijās, komentāros, rosinājumos attiecībā un personāla jautājumiem!

Ciemos pie Daces Saliņas SIA „Datakom” bija Lelde Misika.