Personāla vadības izaicinājumi Vidzemes slimnīcā

Piekritīsiet, ka reti kuram slimnīca asociējas vai saistās ar patīkamām atmiņām. Biežāk slimnīcā atgūstamies no kādas lielākas vai mazākas traumas paši vai apmeklējam ģimenes locekļus un draugus. Lai slimnīcā pavadītais laiks būtu pēc iespējas patīkamāks, ļoti svarīgs ir personāls un cilvēki, kuri palīdz atveseļoties. Lai tas tā būtu Vidzemes slimnīcā, kas, starp citu, ir viens no lielākajiem darba devējiem Vidzemē, par to rūpējas Sanita Kandele ar savu personāla vadības komandu. Par izaicinājumiem, ieguvumiem un atklājumiem – par visu pēc kārtas.

Pagājušā gada decembrī Vidzemes slimnīca nosvinēja 40 gadu jubileju ar īpašu pasākumu. 40 gadu jubileja no vienas puses ir daudz, bet no otras – labākais tikai vēl priekšā. Kā saka paši darbinieki jubilejas video, tad šajā laikā ir panākts neiedomājams progress gan lietās, kas skar medicīnas darbiniekus, gan tehnoloģijas, kam ir neatsverama nozīme ārstu ikdienā, kā arī pacientu vajadzību nodrošināšanai, bet ir vēl daudz darāmā, kas neļauj iegrimt pašapmierinātībā. Nozīmīgie svētki bija labs iemesls, lai jubilejas priekšvakarā mainītu slimnīcas vizuālo tēlu - logo. Jaunais logo uzsver trīs pamatvērtībās – augsti kvalificēts personāls, apmierināts pacients, kā arī droša un mūsdienīga vide, kā arī neaizmirstot par Gauju, kas savus lokus met netālu no slimnīcas un simbolizē tīrību, auglību un dzīvību. Šo vērtību iedzīvināšanā liela loma ir Sanitai un viņas personāla vadības komandai.

Sanita personāla vadībā nonākusi pakāpeniski – savas ziņkārības un uzņēmības dēļ, jo viņa ir strādājusi kā angļu valodas skolotāja, kā arī ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā ar specialitāti personāla psiholoģijā. Sanita katru dienu uz darbu mēro ceļu no Smiltenes, kas neaizņemot daudz vairāk laika kā brauciens no Pārdaugavas uz Rīgas centru, bet klusums un ērtums no dzīvošanas mazākā pilsētā ir neatsverams. Liela darba pieredze uzkrāta strādājot 9 gadus Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kurā Sanita sāka kā nodokļu inspektors, bet, pateicoties mērķtiecībai, neatlaidībai un dažādām veiksmīgām sakritībām savu karjeru turpināja kā personāla speciāliste un vēlāk kā personāla vadītāja VID Vidzemes reģionālajā iestādē. VID lielās reorganizācijas un centralizācijas rezultātā, Sanita bija jaunu izvēļu priekšā, tāpēc tieši laikā nācis piedāvājums– vakantā personāla nodaļas vadītāja vieta Vidzemes slimnīcā. Bez Sanitas ikdienas personāla vadības jautājumus ar apmēram 670 slimnīcas darbiniekiem risina vēl citi 4 kolēģi – Solvita, Mārīte, Ivars un Anta, kas atbild par rezidentiem un savus pienākumus sadala arī starp Lietvedības nodaļu. Solvita un Mārīte slimnīcā organizē atvaļinājuma piešķiršanas rīkojumus, amatu aprakstus, darba līgumus, atalgojuma jautājumus un citus personāla administrēšanas jautājumus. Mārītes darba stāžs Vidzemes slimnīcā ir 40 gadi, kas viņu ierindo pieredzes bagātāko kolēģu piramīdas augšgalā. Ivars, kas slimnīcā sācis strādāt no 2007.gada, atbild par darba aizsardzības jautājumiem. Ļoti nozīmīga un sirsnīga ir arī sadarbība ar Grāmatvedības un finanšu uzskaites nodaļas kolēģēm.Un protams pārējais Vidzemes slimnīcas personāls – virsārsti, virsmāsas, struktūrvienību vadītāji, ārsti, māsas, māsu palīgi, administrācijas kolēģi vienmēr tiek uzklausīti un sniegts nepieciešamais atbalsts personālvadības jautājumos un reizēm ne tikai tajos.

Sanitas paveikto un vēl plānoto darbu saraksts ir ļoti garš, jo, piemēram, tik pašsaprotamu lietu kā iekšējās darba kārtības noteikumus Sanita izstrādājusi, uzsākot darbu tikai pagājušā gadā. Daudz lietu un procesu slimnīcā ir novecojuši un ir nepieciešama jauna elpa. Tāpat lēnām tiek iedzīvināts vadības komandas izveidotais Uzvedības kodekss, kurā pēc būtības ir minētas ļoti vienkāršas lietas, piemēram, sasveicināties, bet tas ir pamatu pamats, kuras darbiniekiem ir vērts turēt “acu priekšā” un laiku pa laikam vienam otram atgādināt. Ir uzsākts darbs pie darbinieku novērtēšanas sistēmas uzlabošanas, it īpaši pievēršot uzmanību mērķu izvirzīšanai un kvalitatīvai izpildei. Visu šo projektu izstrādei, noder tikšanās ar LPVA biedriem ar kuriem var pārrunāt pieredzi un grūtības, ar kurām nākas saskarties.

Vidzemes slimnīcai ir ar ko lepoties, jo vairākus gadus pēc kārtas iegūta bronza Ilgtspējas indeksā, kā arī pagājušā gadā augstu novērtēta un kvalitātes balvu ieguvusi slimnīcas Traumatoloģijas nodaļa. Ne velti, jo slimnīcas vadība uzskata, ka nopelnītais ir mērķtiecīgs darbs un ļauj paskatīties, izvērtēt savu attīstību. Personāla vadītāja uzsver, ka Vidzemes slimnīca ir viena no retajām valsts slimnīcām, kas gadu noslēdz ar peļņu, kuru var ieguldīt attīstībā un nākotnes vīzijas īstenošanai – gan darbiniekos, gan tehnoloģijās. Liels bija mans pārsteigums uzzinot, ka Vidzemes slimnīcā darbojas 4 (!) arodbiedrības ar kurām sadzīvošana esot pat ļoti laba. Šis noteikti ir labs piemērs par kuru ne viens vien personāla vai uzņēmuma vadītājs gribētu uzzināt vairāk, jo sociālo dialogu veikt ar vairākiem partneriem ir vairāk kā ievērības cienīgi. Labs iemesls aizbraukt līdz Valmierai, vai ne?!

Medicīnas darbinieki ir tie, kuriem mūžizglītība ir neatņemama darba rutīnas sastāvdaļa – jāmācās ir visu laiku. To prasa ne tikai dinamiskā medicīnas attīstība, bet arī likums. Prasīgie pacienti, kas vēlas saņemt viskvalitatīvākos pakalpojumus un inovācijas ārstēšanā t.i. ne tikai ārstēšanas procedūras, bet arī informāciju, arī ir svarīgs arguments būt vieniem no zinošākajiem savā nozarē. Medicīnas darbinieku mācību apmeklējums tiek novērtēts ar punktiem (atkarīgs no mācību, veida, ilguma u.c.) – 5 gadu laikā ir jāsakrāj 160 punkti. Tā ir liela pašdisciplīna un darbs, kam palīdz slimnīcas “labu groza “ un koplīguma atbalsts.

Hierarhiskās atšķirības un komunikācija Vidzemes slimnīcā ir viens no lielākajiem Sanitas izaicinājumiem, jo nošķirtība starp medicīnas personālu un administrāciju ir milzīga. Liela personāla vadītājas ikdiena ir saistīta ar pacietīgu skaidrojošu darbu, atgādinot gan par katra lomu, uzdevumiem, pienākumiem un attieksmi. Lai šīs zināšanas padziļinātu un nostiprinātu, Sanita organizē vadītāju treniņus, kas ir brīvprātīgi, bet interese par tiem ar katru reizi tikai palielinās, kur tiek mācīts un atgādināts, ka izcilam ārstam ir jābūt vēl izcilākam vadītājam saviem darbiniekiem. Neilgi pirms mūsu tikšanās slimnīcā sāktas lietot vienotās darbinieku identifikācijas kartes, kas tagad nodrošina ne tikai vienotu izskatu un piederību darbiniekiem, bet tās nodrošina arī tehniskus atvieglojumus - pieeju kopētājiem, liftam un nodaļām, kur darbiniekam ir nepieciešams būt savu pienākumu pildīšanai.

Sanita min, ka slimnīcas Valde ir ļoti ieinteresēta dažādu personālvadības procesu virzīšanai un ieviešanai vadītāju darbā un, ja nebūtu atbalsta dažādiem projektiem nebūtu izdarīts ne uz pusi. Ir jūtama vēlme sasniegt aizvien jaunas virsotnes, runājot ne tikai par personāla vadību, bet par Vidzemes slimnīcu kopumā, jo ambīcijas ir un tām jābūt. To arī novēlam visam kolektīvam – vēlēties varēt, izdarīt un sasniegt vairāk!

Ar Sanitu Valmierā tikās Inga Kola un Lelde Misika