2014.GADA LPVA PROJEKTU BALVAS IEGUVĒJS IR...

Biedrības Latvijas Personāla vadīšanas asociācija personāla vadības Gada Projekta balvas mērķis ir po­pu­la­rizēt perso­­nāla vadības nozari, panākt labvēlīgas konkurētspējas veicinājumu Latvijas uzņē­mu­mos, organizācijās un iestādēs, ieviešot personāla vadības pamat­prin­cipus un kri­tē­rijus, lai attīstītu un sekmētu personāla vadīšanas nozīmi un popularizēšanu Latvijā.

 

Personāla vadības Gada Projekta balva ir LPVA augstākais novērtējums personāla vadības jomā, tā tiek piešķirta kopš 2000. gada.

 

Gada projektu balvai 2014 kopā tika pieteikti 7 projeki personālvadības jomā:

1. SIA Datakom projekts - "Vērtīborientēta garīgās labklājībs programma"

2. AS SEB banka projekts – “SEB bankas Latvijā Ēnu un Karjeras dienas”

3. AS Air Baltic Corporation projekts – “Prognožu birža”

4. AS ELKO Grupa projekts – “PowerUser klubs – biznesa pārmaiņu aģents”

5. Lauku atbalsta dienests projekts – “Labsajūtas gads: no idejas līdz projekta realizācijai”

6. Valsts ieņēmumu dienests projekts – “Mentoringa sistēma Valsts ieņēmumu dienestā"

 7. Talentor Latvia SIA projekts – “Kultūras atšķirības Ziemeļvalstu – Baltijas biznesa organizācijās” 

 

 

Gada projektu balvas 2014 Komisijas sastāvs:

  • Eva Selga (Baltic International Bank AS)
  • Ingrīda Rone (Lattelecom SIA)
  • Ligita Pundiņa (Latvijas valsts meži)
  • Edgars Pīlips (Swedbank AS)
  • Inga Kola (Latvenergo AS)

 

Izvērtējot 2.kārtai virzītos projektus vizītēs uzņēmumos, Komisija nolēma Gada projektu balvu 2014 piešķir Air Baltic Corporation AS!