Valsts pārvalžu darba grupa

Ņemot vērā LPVA Biedru sapulcē izskanējušo ierosinājumu par atsevišķas darba grupas izveidi valsts pārvaldes sektoram un LPVA juridiskā biedra LR Patentu valdes pārstāves Edītes Kārkliņas iniciatīvu, tika organizēta Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmas (NEVIS) darba grupa, kuras mērķis bija klātienē tikties valsts pārvaldes iestādēm, lai kopīgi apskatītu dažādus jautājumus, kas saistīti NEVIS sistēmu. Ir notikušas divas darba grupas sanāksmes, kurās valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji pārrunāja aktuālos jautājumus, problēmas un nepilnības ar kurām nākas saskarties strādājot šajā sistēmā, lai kopīgi veidotu priekšlikumus ar kuriem iepazīstināt LR Valsts kanceleju. Uz otro darba grupas sanāksmi tika pieaicināts LR Valsts kancelejas pārstāvis- Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante Aiga Babre, kas prezentēja plānotos uzlabojumus, kā arī darba grupa iesniedza papildus priekšlikumus šiem uzlabojumiem.

Šādas daba grupas sanāksmes tiek plānotas vēl, lai pārrunātu un meklētu labākos risinājumus personāla vadības jautājumos, kas aktuāli tieši valsts pārvaldes sektorā.

Darba grupā piedalījās:


 TM Personālvadības departamenta vecākā referente Nora Zeibote
 Juridiskās palīdzības administrācijas Administratīvās un finanšu vadības nodaļas vecākā referente Iveta Kremere
 VARAM, Nodrošinājuma departamenta Personāla nodaļas vadītāja Jolanta Rauga
 Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļas vadītāja Nonna Jermakova
 Veselības inspekcija, Administrācijas Personāla nodaļas vadītāja Inta Luksa
 NMPD Personāla vadības un attīstības nodaļas vadītāja Gundega Dambe
 Slimību profilakses un kontroles centrs, Personāla vadības un darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sanita Sīpola
 Slimību profilakses un kontroles centrs, Personāla vadības un darba aizsardzības nodaļas vecākā personāla speciāliste Rita Pavloviča
 Lauku atbalsta dienests, Personāla daļas personāla speciāliste Sindija Dzene
 Lauku atbalsta dienests, Personāla daļas personāla speciāliste Laima Buša
 Valsts administrācijas skolas, Mācību attīstības vadītāja Linda Moše-Možus
 Valsts augu aizsardzības dienests, Stratēģijas un metodoloģijas departaments, Personāla daļas vadītāja Baiba Brasliņa
 Tiesu administrācijas, Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja Inese Sila