LPVA PADOME

Pamatojoties uz LPVA Padomes lēmumu (16.07.2014 protokols Nr. 2.3-4/2014) tiek slēgts Padomes e-pasts padome@lpva.lv, pamatojoties uz e-pasta uzturēšanas maksas ieviešanu no operatora puses un faktu, ka līdz šim LPVA Padomes e-pasts netika izmantots, jo neradās tāda nepieciešamība. Turpmāk ar LPVA Padomes locekļiem varat sazināties pa tiešo, meklējot kontaktus LPVA mājas lapā, sadaļā PADOME, vai jautājot LPVA birojā (tel. 67321145, mob. 29163036, e-pasts: asistents@lpva.lv).

LPVA Padome