28. January, 2021, 14:00 - 15:30
Pieejamo vieto skaits: 9

Andis-Burkevics.remote-work.2021-01-28.lv.pdf

Simulis Maris_presentation_2021-01-28.pdf

attalinatais-darbs-nodokli.LPVA.2021-01-28.lat.sorainen.pdf

Covid-19 vīrusa izplatība sākotnēji sekmēja attālinātā darba popularitātes pieaugumu, bet šobrīd attālināta strādāšana jau ir obligāta prasība. Sākotnēji lielākā darba devēju uzmanība tika pievērsta tam, kā tehniski nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību situācijā, kad liela daļa darbinieku strādā attālināti, taču, laikam ejot un attālinātajam darbam turpinoties, svarīgi kļūst arī citi aspekti, kuriem arī nepieciešams juridiski korekts risinājums. Tā, piemēram, būtiska ir vienošanās par attālinātā darba veikšanu pareiza noformēšana, savstarpēja izpratne, kādu izdevumu kompensāciju un kādu darba veikšanai nepieciešamo aprīkojumu darbinieks var prasīt no darba devēja. Tāpat ne mazāk svarīgi ir saprast ar attālināto darbu saistītos darba aizsardzības aspektus.

 Lai 2021. gadu sāktu veiksmīgi, esam pieaicinājuši Sorainen Latvijas biroja vadošo speciālistu, zvērinātu advokātu Andi Burkevicu, zvērinātu advokātu Māri Simuli un nodokļu menedžere Aina Okseņuka.

Tāpat vebinārā tiks apskatīti tiesu prakses jaunumi, kā arī citas darba tiesību aktualitātes.


Vebinārs notiks online, MS Teams platformā. Piekļuves saite uz vebināru tiks nosūtīta dienu pirms vebināra.

LPVA biedriem dalība vebinārā bez maksas. LPVA viesiem dalības maksa vebinārā Eur 45,00 (ieskaitot PVN).

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.