9. June, 2020, 14:00 - 15:00
Pieejamo vieto skaits: 13

WDprezentacija_PersonalaAtlasesTendencesCovid19ietekme_2020.pdf

Ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz uzņēmējdarbību un darba tirgu, daudziem uzņēmējiem nācās arī pārskatīt personāla atlases procesus. Šajā seminārā tiks runāts par personāla atlases tendencēm Covid-19 ietekmē, starptautisko un vietējā mēroga pieredzi, secinājumiem, novērojumiem, uzņēmēju un kandidātu pieredzi. Lektores dalīsies ar praktiskiem ieteikumiem, kandidāta/uzņēmum prezentēšanu online, inovāciju ieviešanu, attālināta atlases procesa organizēšanu. 

Semināru vadīs profesionāles no 2 uzņēmumiem, kuri nodrošina personāla atlasi. 

Online vebināra platforma: Zoom

Dažas dienas pirms vebinārs tiks nosūtīts piekļuves links.

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.