28. May, 2024, 10:00 - 12:00
Elizabetes iela 45/47, 6.stāva semināru telpā karte
Pieejamo vieto skaits: 19

Esam jaunas profesijas izveides sākumposmā, līdzīgi kā tas bija 20. gs.  90-gadu beigās, kad radās jaunas profesijas, piemēram, “personāla vadība” un “sabiedriskās attiecības”. Šajā dekādē redzam, ka “Ilgtspējas vadītājs” būs jauna profesija ar visām no tā izrietošām sekām – nepieciešamības pēc profesijas standarta, kompetenču pilnveides, kā arī izglītības sektora gatavības sagatavot atbilstošus un zinošus speciālistus.

Šobrīd uzņēmumi fokusējas uz  ilgtspējas ziņojumu un atskaišu sagatavošanu, bet tas ietver daudz vairāk. Piemēram, uzņēmuma stratēģijas pilnveidi, domāšanas maiņu - vērtību un principu iedzīvināšanu uzņēmuma ikdienā, kā arī pilnveidot ikdienas procesus un uzdevumus. 

Tāpēc uzņēmuma vadībai ir būtiski atbildēt uz jautājumiem: Kuram no darbiniekiem uzticēt pienākumu ieviest ilgtspēju uzņēmumā? Vai ilgtspējas vadītājs būs “universālais kareivis” vai ir jāveido komanda? Kādām prasmēm un kompetencēm jāpiemīt ilgtspējas vadītājam un speciālistam? 

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes meklēsim diskusijā: “Ilgtspējas kompetenču ieviešana organizācijā.” 

Dienas kārtība

9:30 – 10:00 Ierašanās, kafija.

10:00 - 10:40 “Korporatīvā ilgtspēja - prasmes un kompetences”, Agnese Alksne-Bensone, Krista Griķe, Eva Selga 

10:40 - 11:20 Diskusija: “Ilgtspējas kompetences ieviešana organizācijā”

     Moderātore: Agnese Alksne-Bensone

     Dalīnieki: Pauls Ābele, AS “Latvijas Finieris” Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Biznesa atbilstības sektora vadītājs;

     Gatis Rudzītis, SIA ”Dižozols plus” līdzīpašnieks;

     Edīte Kalniņa, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Personāla vadības daļas vadītāja;

     Ineta Juškēviča, SIA “Visma Enterprise” Personāla direktore; 

     Antra Birzule-Ģermane, SIA “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja.

 11:40 – 12:00 Kopsavilkums, jautājumi. 

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.