11. June, 2024, 14:00 - 15:30
Pieejamo vieto skaits: 137

Satversmes 106.pantā ir noteikts, ka “ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.” Šīs tiesības ir absolūtas vai tomēr tās var ierobežot? Un, ja var ierobežot - tad darba devējs to var darīt vienpusēji vai tomēr nepieciešama pušu vienošanās?

 Darba likumā ir noteikti divi līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi darbinieka profesionālās darbības ierobežojuma institūti - ierobežojums veikt blakus darbu un konkurences ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās. 

 Papildus darba devējs var arī noteikt ierobežojumu izpaust darba devēja komercnoslēpumu.

 Seminārā meklēsim atbildes uz šādiem svarīgiem jautājumiem:

 Vai blakus ierobežojums attiecas tikai uz darba līguma slēgšanu ar citu darba devēju?

Vai par blakus darba ierobežojumu ir jāmaksā papildus atlīdzība?

Ko darīt, ja darbinieks veic blakus darbu?

 Vai un kā ierobežot darbinieka konkurenci?

Ko darīt, ja darbinieks pārkāpj vienošanos?

Vai var paredzēt līgumsodu par konkurences ierobežojuma pārkāpšanu?

 Kā darbiniekam uzzināt, ko drīkst, ko nedrīkst izpaust?

Darbinieka un darba devēja rūpība komercnoslēpuma saglabāšanā;

Kāda ir atbildība par komercnoslēpuma izpaušanu?

Pieteikuma forma


Pasākuma dalībnieki Pievienot

NB! Ja Jums ir aktīvs profils LPVA portālā, lūdzam ielogoties, jo pasākumam tādā gadījumā tiksiet apstiprināts automātiski.