18. June, 2024, 10:00 - 12:00
Pieejamo vieto skaits: 48

Straujās inflācijas laikos nozīmīgs izaicinājums uzņēmumiem ir pieaugošās darba samaksas prasības. Kādi vēl ir risinājumi, izņemot darba algas palielināšanu? Investīcija darbinieku finanšu pratībā ļauj darbiniekiem rīkoties efektīvāk un apzinātāk ar saviem līdzekļiem, uzlabojot dzīves līmeni arī bez lielākām izmaksām darba devējam.

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.