12. April, 2024, 14:00 - 15:30
Elizabetes iela 45/47, 6.stāva semināra telpā karte
Pieejamo vieto skaits: 5

Jau ilgāku laiku publiskajā sektorā tiek strādāts pie jaunā kompetenču modeļa izveides, ir bijušas organizētas darba grupas, semināri,  darbnīcas, domnīcas, u.tt. Kāds ir jaunais kompetenču ietvars, kā tās  novērtēt, un , ko gaidīt publiskajā sektorā - par to esam aicinājuši pastāstīt Ēriku Todjēri, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta  cilvēkresursu nodaļas vadītāju.Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.