4. April, 2024, 11:00 - 12:00
Pieejamo vieto skaits: 52

Nav šaubu, ka par līdzvērtīgu darbu ikvienam jāsaņem līdzvērtīgs atalgojums - šī atziņa ir cilvēktiesību aizsardzības un līdztiesīgas sabiedrības būtiska sastāvdaļa. Tomēr statistikas dati rāda, ka t.s. gender pay gap jeb dzimumu samaksas atšķirība ir aktuāla problēma.

ES to risina ieviešot jaunu direktīvu, kuras mērķis ir ieviest mehānismus, ar kuru palīdzību darba devēji samazinās nevienlīdzību atalgojuma apmērā, kā arī nostiprināt caurspīdīgāku atalgojuma sistēmu un tās izveides procesu.  

Latvijas likumvidē no 2026.gada 7.jūnija jāpārņem Direktīvā noteiktie informēšanas un ziņošanas pienākumi, kas attieksies uz daudziem darba devējiem. Semināra laikā apskatīsim Direktīvas tvērumu un parunāsim par to, kam jāgatavojas un kādi mājasdarbi būtu jāpilda darba devējiem jau tagad.  


Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.