5. March, 2024, 14:00 - 15:30
Pieejamo vieto skaits: -1

  • ko iegūst uzņēmums, sistēmiski plānojot katra darbinieka izaugsmi? 
  • kā praktiski plānot un strukturēt vadītāju izaugsmi? 
  • kā uzņēmums var atbalstīt speciālistu līmeņa darbinieku attīstību?

Regīna Reķe, Change Partners partnere Latvijā, Leadership Pipeline sertificēta konsultante

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.