13. February, 2024, 10:00 - 11:30
Pieejamo vieto skaits: 44

Seminārā jūs iepazīstināsim ar pētījuma rezultātiem un atziņām par to, ar ko atšķiras "augsta snieguma" organizāciju personāla vadības funkcijas darba organizācija no "zema snieguma". Ar "augstu sniegumu" ir domāts organizācijas kā darba devēja rekomendēšanas līmenis.

 “Personāla vadības ilgtspējas” pētījumu veica Motify sadarbībā ar LPVA. Pētījumā piedalījās 55 organizācijas no dažādām nozarēm gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā.

 Seminārā apskatīsim sekojošus (un citus) jautājumus:

  • Vidējais darbinieku mainības līmenis jūsu nozarē un citās
  • Vidējais darba nespējas dienu skaits jūsu nozarē un citās
  • Darba devēja rekomendēšanas vidējais rādītājs nozaru griezumā
  • Vidējais nodarbināto skaits uz vienu HR speciālistu nozaru griezumā
  • Ar ko atšķiras atlases process augsta snieguma organizācijās no zema snieguma
  • Kādas stratēģiskās prioritātes personāla vadībā izvirza augsta snieguma organizācijās
  • Pēc kādiem rādītājiem augsta snieguma organizācijas vērtē HR sniegumu

 

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.