13. December, 2023, 11:00 - 12:00
Pieejamo vieto skaits: 4

Viens no mūsdienu uzņēmumu izaicinājumiem ir cīņa par darbinieku piesaisti. Šo ciņu, kā liecina dažādu aptauju rezultāti, ietekmē un sarežģī arī nesakritības starp darba devēja prioritātēm, veidojot darbinieku piedāvājumu, un darbinieku vēlmēm. Vai iespējams šo dilemma risināt veiksmīgi?

Lai atrastu īsto risinājumu, ir jāsaprot:

- kāds ir uzņēmuma kā darba devēja tēls, 

- vai uzņēmums pietiekami koncentrējas uz esošo un potenciālo darbinieku vērtības piedāvājuma atpazīšanu, kā arī 

- kā definēto vērtības piedāvājumu pareizi komunicēt.


Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.