6. December, 2023, 11:00 - 12:00
Pieejamo vieto skaits: 69

Nodokļi ne tikai ietekmē uzņēmumu finanses un tā rezultātu, bet arī tieši ietekmē lēmumus par darbinieku pieņemšanu. Uzņēmumiem un darba ņēmējiem ir jāņem vērā nodokļu sistēma katrā no valstīm un korelācija, kad tiek veikti lēmumi par darbinieku pieņemšanu, attālinātā darba iespējām, darba algas elementiem, sociālās apdrošināšanas priekšrocībām konkrētajā valstī un kopējo uzņēmuma darbinieku priekšrocību modeļu izvēli. 

Seminārā apskatīsim šādus tematus:

1. Izvēle starp nodarbināšanas valstīm - vai kas jāņem vērā, nodarbinot nerezidentu?

2. Attālinātā darba ietekmē uz nodokļiem darbiniekam un riskiem uzņēmumiem?

3. Darba algas elementu izvēle un nodokļu piemērošana: Vai nodokļi ir tikai izmaksas un ko darbinieki novērtē?


Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.