6. June, 2023, 14:00 - 15:30
Elizabetes 45/47 (ieeja no Jeruzalemes ielas puses 2.stāvā) karte
Pieejamo vieto skaits: 1


Disciplinārsodu piemērošana par darbinieka veiktu darba līguma vai noteiktās darba kārtības pārkāpumu, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana no darba devēja puses bieži vien rezultējas ar to, ka darbinieks un darba devējs savas domstarpības risina tiesā. Līdz ar to darba devējam šādus procesus uzsākot būtu nepieciešams apzināties un ievērot Darba likumā noteiktās procedūras, kā arī ņemt vērā biežāk pieļautās kļūdas un tiesu praksi, lai mazinātu iespēju, ka šāda veida procesi neatbilst Darba likuma regulējumam, nepamatoti aizskar darbinieka tiesības un rezultējas darba devējam negatīvi.

 Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas:

 Disciplinārsoda piemērošana:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Piemērošanas procedūra;
 • Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi;
 • Atstādināšana;
 • Tiesu prakses atziņas.

 Darba tiesisko attiecību izbeigšana:

 • Tiesību akti un regulējums;
 • Uzteikuma procedūra;
 • Arodbiedrību jautājumi;
 • Atstādināšana;
 • Tiesu prakses atziņas un biežāk pieļautās kļūdas.

 Semināru vadīs: 

 • Jānis Siliņš, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs. Specializējies darba tiesību un publisko iepirkumu tiesību jautājumos, tostarp aktīvi pārstāv klientus darba tiesību tiesvedībās.
 • Sintija Platā, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns juriste. 

 

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.