15. June, 2023, 14:00 - 16:00
Talejas iela 1 karte
Pieejamo vieto skaits: 6

Edīte Kalniņa pati izmantojusi komandu lomas komandu veidošanā un atlasē. Šo metodiku apguva, strādājot IT uzņēmumā un veidojot veiksmīgas projektu komandas. E.Kalniņa ir organizāciju psiholoģe, šobrīd vada Personāla vadības daļu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Sesijā iepazīsimies ar Belbina komandas lomu teoriju, komandas lomu testu un metodiku, kā kā strādāt ar komandu diagnostiku un veidošanu.

Šis nav personības tests, šis ir uzvedības tests – kā mēs sastrādājamies, sniedzam ieguldījumu, sazinamies ar kolēģiem savā komandā. Aizpildot šo testu, mums uzlabojas izpratne par mūsu stiprajām un vājajām pusēm un ir iespēja dalīties ar šo informāciju ar mūsu kolēģiem, tādējādi uzlabojot savstarpējo  komunikāciju. Šo testu var izmantot personāla atlasē, komandu veidošanā, sevis izpētē. Metodika balstīta Belbina komandu lomu teorijā. 

 

Pasākumam vairs nav iespējams pieteikt jaunus dalībniekus.